Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalt pensionärsråd, Vård- och äldrenämnden

Rådets uppgifter är:

  • ge pensionärer förutsättningar till större valfrihet och delaktighet av kommunens äldreomsorg
  • medverka till att främja det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, bland annat teknikutveckling och ett pro-aktivt arbete med äldres hälsa
  • bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
  • medverka i planeringsarbetet vid ny-, om- och till- byggnad av äldrebostäder, t ex genom representation i arbetsgrupper

Rådets syfte

Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor inom äldreomsorgen.

Rådets sammansättning

Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden utser tre ledamöter och pensionärsorganisationerna åtta ledamöter, två ledamöter från varje organisation. Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser vice ordförande bland sina ledamöter.

Protokoll

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalt pensionärsråd, Vård- och äldrenämnden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender