Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshus AB, sammanträde 2021-09-27 14:30

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2021-09-27 protokoll.pdf Pdf, 357.3 kB. 357.3 kB 2021-10-06 09.26

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2021-09-27 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2021-09-17 08.02
Borås Stadshus AB 2021-09-27 Handlingar.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-09-17 08.02

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00039 1.1.3.1 1
 3. Handlingsprogram Säkerhet 2019 - 2022
  Dnr 2021-00037 1.1.3.1 Programområde 1
 4. Intern kontrollplan 2022
  Dnr 2021-00035 1.2.3.2 Programområde 1
 5. Budget 2022 för Borås Stadshus AB
  Dnr 2021-00036 1.2.4.1 Programområde 1
 6. Budgetuppföljning tom augusti 2021
  Dnr 2021-00034 1.2.4.1 Programområde 1
 7. Vattenkraftsverksamhet
  Dnr 2021-00032 3.3.2.0 Programområde 1
Sessionsalar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Borås Stadshus AB , sammanträde 2021-09-27 14:30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol