Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kommunfullmäktige, sammanträde 2020-09-24 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid: 2020-09-24 18.00
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-09-24.pdföppnas i nytt fönster 10.3 MB 2020-09-15 15.26
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Förslag om komplettering av ägardirektiv för
  Inkubatorn i Borås AB (nr 70) 
 7. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 (nr 71)
 8. Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 72)
 9. Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för asfalterad aktivitetsyta (nr 73)
 10. Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans Donation. (nr 74)
 11. Hantering av inköpskostnader med anledning av coronapandemin (nr 75)
 12. Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 76)
 13. Engelbrektskolan, inhyrning av modul (nr 77)
 14. Digital strategi 2020 (nr 78)
 15. Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 79)
 16. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 (nr 80)
 17. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 (nr 81)
 18. Framställan om tidsbegränsad borgen (nr 82)
 19. Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) (nr 83)
 20. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark! (nr 84)
 21. Svar på motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping (nr 85)
 22. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd för
  barn under 18 år. (nr 86)
 23. Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av Stadsparksbadet
  på entreprenad (nr 87)
 24. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):
  Särskilt begåvade elever (nr 88)
 25. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma stadens historia i
  samband med 400-årsfirandet (nr 89)
 26. Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan ­Hjalmarsson (L),
  Kerstin Hermansson (C), Falco ­Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads
  camping på ­entreprenad! (nr 90)
Fulllmäktigehuset

Senast ändrad: 2020-09-16 13.30

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-09-24 18.00

g q n C