Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-01-17 protokoll.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2019-01-29 08.30

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-01-17 handlingar.pdf Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. 5.7 MB 2019-01-09 14.04
Inbjudan betraktelse 2019.pdf Pdf, 14.3 kB, öppnas i nytt fönster. 14.3 kB 2019-01-08 11.20

Sammanfattning av beslut

Budget 2019 för de kommunala bolagen

Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2019 att bedrivas genom 13 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har några bolag egna dotterbolag.

Beslut: Budgetarna för 2019 lades till handlingarna. Bolagens finansiering med en limitgräns hos internbanken 2019 på 10,6 miljoner kronor, godkändes.

Anhållan om kommunal borgen

Borås Stad är sedan flera år i borgen för stiftelsen Blå stjärnans djursjukhus. Stiftelsen har nu ansökt om en utökad kommunal borgen för ett lån på max 6 miljoner kronor. Pengarna ska användas till nya stallar, ny vårdavdelning, personalutrymmen och utrymme för bilddiagnostik.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att ge Stiftelsen Blå stjärnans djursjukhus en utökad kommunal borgen på maximalt 6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas reducera den kommunala borgen i takt med att stiftelsen amorterar på det externa lånet. För den ska stiftelsen betala en borgensavgift som för närvarande utgör 0,55 procent per år.

Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter

Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” togs av Kommunfullmäktige 2015 som en del av arbetet för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling. Den gäller bara till och med 2018, så Kommunfullmäktige behöver nu besluta om en ny policy.

Beslut: Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkändes att gälla för både anställda och förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.

Revidering av arbetsmiljöpolicy

Borås Stads arbetsmiljöpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige 2016 och ska revideras senast 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta Borås Stads reviderade arbetsmiljöpolicy.

Motion om att minska ohälsan i Borås Stad

Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) föreslår att Borås Stad ska börja arbeta aktivt med förebyggande sjukskrivning för alla anställda. Borås Stad svarar att detta verktyg används vid rehabilitering när det är möjligt och att det förs samtal med Försäkringskassan och företagshälsovården om hur staden kan arbeta mer rutinmässigt med det. Förebyggande sjukpenning är ett ekonomiskt stöd som betalas ut av Försäkringskassan till medarbetare som behöver avstå från att jobba på grund av medicinsk behandling eller rehabilitering men ännu inte är sjukskriven.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att motionen var besvarad.

Motion om #respectmetoo

Leif Häggblom (SD), Björn Qvarnström (SD) och Patric Silverklinga (SD) har föreslagit att Borås Stad ska göra en kampanj utifrån #metoo men med ett bredare perspektiv, som förslagsvis skulle kallas #respectmetoo.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden föreslår båda att motionen avslås med hänvisning till att det arbete som redan görs inom ramen för värdegrundsarbetet är tillräckligt.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Svar på interpellation om drogtester på Borås gymnasieskolor

Stefan Lindborg (V) har i en interpellation ställt frågor till ordföranden i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Frågorna gäller bland annat hur det narkotika- och drogförebyggande arbetet ser ut på Borås gymnasieskolor, och hur regelverket ser ut för elever som inte frivilligt går med på drogtest.

Beslut: Interpellationen besvarades och lades till handlingarna.

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-01-17 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol