Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-12-10 Protokoll.pdf Pdf, 862.1 kB. 862.1 kB 2020-12-18 14.44
Kommunfullmäktige 2020-12-10 Bilagor.pdf Pdf, 473.8 kB. 473.8 kB 2020-12-18 14.44

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 10 december 2020.pdf Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster. 118.4 kB 2020-12-10 11.47

Frågor

Motion

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Stefan Lindborg (V) Avgiftsbefria boendestöd.pdf Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster. 124.6 kB 2020-12-10 07.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-12-10 handlingar.pdf Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster. 7.5 MB 2020-11-30 14.21
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av
  förpackningar och tidningar (nr 112) 3514
 7. Stöd till Borås näringsliv 2021 (nr 113) 3570
 8. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder (nr 114) 3571
 9. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
  t.o.m. 31 mars 2020 (nr 115) 3585
 10. Namnändring av Borås Djurpark AB (nr 116) 3597
 11. Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete (Budgetuppdrag 2017) (nr 117) 3609
 12. Förlängning av styrdokument (nr 118) 3625
 13. Äldrehälsa i Borås Stad, utredning (nr 119) 3626
 14. Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till ansvarsfördelning och
  process kring sociala bostäder (nr 120) 3638
 15. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 (nr 121) 3650
 16. Justering av regler för färdtjänst (nr 122) 3680
 17. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019 (nr 123) 3687
 18. Förändringar i externa borgensåtaganden 2020 (nr 124) 3706
 19. Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas
  ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (nr 125) 3708
 20. Information om kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening (nr 126) 3715
 21. Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (nr 127) 3750
 22. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (nr 128) 3751
 23. Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen (nr 129) 3760
 24. Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik,
  även på helger. (Budgetuppdrag 2019) (nr 130) 3763
 25. Miljörapport 2020 T2 Borås Stad (nr 131) 3765
 26. Revidering energi- och klimatstrategi (nr 132) 3778
 27. Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp (nr 133)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-12-10 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol