Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-21.pdf Pdf, 825.5 kB, öppnas i nytt fönster. 825.5 kB 2021-01-29 09.52
Bilagor Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-20.pdf Pdf, 618 kB, öppnas i nytt fönster. 618 kB 2021-01-29 09.52
Votering 1.pdf Pdf, 198.5 kB, öppnas i nytt fönster. 198.5 kB 2021-01-29 09.52

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 21 januari 2021.pdf Pdf, 118.1 kB, öppnas i nytt fönster. 118.1 kB 2021-01-21 12.10

Interpellationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson om Borås Stads samarbete med Yancheng.pdf Pdf, 229.4 kB, öppnas i nytt fönster. 229.4 kB 2021-01-20 14.33

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga till Tom Andersson (MP från Annette Carlson (M) När kommer kommunalrådet svara på vår motion, Belysning som trygghetsskapande åtgärd.pdf Pdf, 118.7 kB, öppnas i nytt fönster. 118.7 kB 2021-01-20 14.30

Komplettering, handlingar för ärende Revidering av förbundsordning (nr 8)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-00741 Revidering av förbundsordning.pdf Pdf, 625.2 kB, öppnas i nytt fönster. 625.2 kB 2021-01-19 10.39

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-01-21 handlingar.pdf Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster. 14 MB 2021-01-11 10.39
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet
  Anna Svalander (L) om effekterna av skolbyten) (Nr 1) 1
 7. Svar på interpellation från Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens
  ordförande Ulf Olsson (S) Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till? (Nr 2) 6
 8. Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till kommunalråd
  Ylva Lengberg (S) om LOV i Borås (Nr 3) 11
 9. Revidering av arkivregler (Nr 4) 15
 10. Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för renoveringar och förändringar
  av Ymergården (Nr 5) 21
 11. Exploatering av Viared västra (Nr 6) 57
 12. Budget 2021 för de kommunala bolagen (Nr 7) 60
 13. Revidering av förbundsordning (Nr 8) (Handlingar kommer senare) 217
 14. Svar på motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L):
  Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås (Nr 9) 228
 15. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C)
  ”Serviceinsatser i privat regi” (Nr 10) 396
 16. Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V):
  Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel (Nr 11) 402
 17. Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M):
  Redovisa hela lönen (Nr 12) 405
 18. Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD):
  Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket (Nr 13) 410
 19. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion: Alla boråsare ska ha en bostad (Nr 14) 578
 20. Svar på motion av Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD, Familjecentral i serviceort (Nr 15) 583
 21. Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal avhopparverksamhet mot
  organiserad brottslighet (Nr 16) 594
 22. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M): Ingen skall behöva
  flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet (Nr 17) 604
 23. Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): angående insats av Borås Stad
  för att sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot
  mänskligheten (Nr 18)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-01-21 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol