Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2 Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-12-09 Protokoll.pdf Pdf, 451.7 kB, öppnas i nytt fönster. 451.7 kB 2021-12-17 13.49
Kommunfullmäktige 2021-12-09 Bilagor.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2021-12-17 13.50
Kommunfullmäktige 2021-12-09 Voteringar.pdf Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster. 126 kB 2021-12-17 13.50

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 9 december 2021.pdf Pdf, 292.4 kB. 292.4 kB 2021-12-09 11.55

Frågor

Motion

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-12-09 handlingar.pdf Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster. 5.9 MB 2021-11-29 11.05
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Förlängning av styrdokument 2021 (nr 150)
 7. Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (nr 151)
 8. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2021 (nr 152)
 9. Förändringar i externa borgensåtaganden 2021 (nr 153)
 10. Anslagsframställan Sörmarkslidens LSS, Bankbudet 5, Borås (nr 154)
 11. Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 (nr 155)
 12. Borås Stads Kommunikationspolicy (nr 156)
 13. Borås Stads grafiska regler (nr 157)
 14. Försäljning av 20 000 kvm av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra (nr 158)
 15. Revidering av Överenskommelsen i Borås (nr 159)
 16. Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivnamotioner (nr 160)
 17. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) Motion: Utveckla stödet till
  barn med autism (nr 161)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-12-09 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol