Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-03-24 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Avsägelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2022-03-24.pdf Pdf, 119.2 kB, öppnas i nytt fönster. 119.2 kB 2022-03-24 10.11

Allmänhetens frågestund

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Hans Gustafsson (KD) Det mullrar i oasen.pdf Pdf, 111.4 kB. 111.4 kB 2022-03-24 09.44
Motion av Stefan Lindborg (V) Handlingsplan mot skolsegregationen.pdf Pdf, 528.7 kB. 528.7 kB 2022-03-24 09.44

Frågor

Ärendeberedning i Borås Stads bolag

Granskning av barnkonventionen

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-03-24 handlingar.pdf Pdf, 15.9 MB, öppnas i nytt fönster. 15.9 MB 2022-03-14 20.55
220221 E5 Protokollsanteckning Nya isytor i Borås.pdf Pdf, 102.6 kB, öppnas i nytt fönster. 102.6 kB 2022-03-21 16.06
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Svar på interpellation från Anne Rapinoja (V) till Tekniska nämndens
  ordförande Jan Idehed (C) : Det är bråttom! (Nr 24)
 8. Revidering av Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning,
  tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete
  2022-2026 (Nr 25)
 9. Framställan Investering Makrillen Parkeringshus (Nr 26)
 10. Nya isytor i Borås (Nr 27)
 11. Policy för inköp i Kommunkoncernen (Nr 28)
 12. Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem (Nr 29)
 13. Hemlöshetskartläggning 2021 (Nr 30)
 14. Hemlöshetskartläggning 2020 (Nr 31)
 15. Uppföljning av Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till
  ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder (Nr 32)
 16. Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt vilkorsändring/avtalsförlängningar,
  Viskastrandsgymnasiet i Viared (Nr 33)
 17. Vilkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation på Kärrgatan 4-6 (Nr 34)
 18. Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga
  nämnder (Nr 35)
 19. Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen och justering av
  Kommunstyrelsens reglemente (Nr 36)
 20. Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående kollektivtrafik - pendling och
  arbetsresor (Nr 37)
 21. Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD):
  Undvik osund konkurrens! (Nr 38)
 22. Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD):
  Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård (Nr 39)
 23. Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M):
  Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån (Nr 40)
 24. Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
  Morgan Hjalmarsson (L) och Falco GÜldenpfenning (KD): Ny konkurrenspolicy
  för Borås Stad (Nr 41)
 25. Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Lengmark (V), Peter Lund (V)
  och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås (Nr 42)
Fulllmäktigehuset

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-03-24 Protokoll.pdf Pdf, 411.9 kB, öppnas i nytt fönster. 411.9 kB 2022-04-06 11.50
Kommunfullmäktige 2022-03-24 Voteringar.pdf Pdf, 182.5 kB, öppnas i nytt fönster. 182.5 kB 2022-04-06 11.50
Kommunfullmäktige 2022-03-24 Bilagor.pdf Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster. 3.6 MB 2022-04-06 11.50
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-03-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol