Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Programområden för kommunalråden

Kommunstyrelsen politiska verksamhet är indelad i fem programområden.

Programområde 1 - Ulf Olsson (S)
Finans- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts- och säkerhetsfrågor. Samordning av de kommunala bolagen. Allmänt översiktliga frågor som ej ankommer på övriga programområden.

Programområde 2 - Ylva Lengberg (S)
Vård- och äldrefrågor. Social omsorg och arbetslivsfrågor. Integration och funktionshinderomsorg. Regional samordning.

Programområde 3 - Anna Svalander (L)
Utbildning och barnomsorg. Kultur.

Programområde 4 - Kerstin Hermansson (C)
Fritid- och folkhälsofrågor inklusive föreningsbidrag. Mark- och bostadsförsörjning och övergripande samhällsplanering. Räddningstjänst och civilt försvar, Landsbygdsfrågor, Bostadsbolagen, Samhällsbyggnad.

Programområde 5 - Tom Andersson (MP)
Klimat-, miljö-, energi-, kommunikations-, kollektivtrafiks-, parkeringsfrågor. Tekniska och gemensamma försörjning frågor. Upphandlingsfrågor, Lokalförsörjning, Trafikfrågor och strategiska frågor inom dessa områden.

Oppositionens kommunalråd:

Annette Carlson (M) Programområde 1, utom samordning av de kommunala bolagen Finans- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts- och säkerhetsfrågor. Allmänt översiktliga frågor som ej ankommer på övriga programområden.

Programområde 3 Utbildning och barnomsorg. Kultur

Programområde 4 Fritid- och folkhälsofrågor inklusive föreningsbidrag. Mark- och bostadsförsörjning och övergripande samhällsplanering. Räddningstjänst och civilt försvar. Landsbygdsfrågor, bostadsfrågor, samhällsbyggnad.

Niklas Arvidsson (KD) Programområde 1 Samordning av de kommunala bolagen.

Programområde 2 Vård- och äldrefrågor. Social omsorg och arbetslivsfrågor. Integration och funktionshinderomsorg. Regional samordning.

Programområde 5 Klimat-, miljö-, energi-, kommunikations-, kollektivtrafiks- och parkeringsfrågor. Tekniska och gemensamma försörjningsfrågor. Upphandlingsfrågor, lokalförsörjning och trafikfrågor

Andreas Exner (SD) Programområde 1-5


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Programområden för kommunalråden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol