Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Programområden för kommunalråden

Kommunstyrelsens politiska verksamhet är indelad i fyra programområden.

Programområde 1 - Ulf Olsson (S)

Finans- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts- och säkerhetsfrågor. Räddningstjänst och civilt försvar. Energifrågor, Innovationsfrågor, IT-strategiska frågor. Regional samordning. Samordning av de kommunala bolagen. Allmänna översiktliga frågor som ej ankommer på övriga programområden.

Programområde 2 - Ylva Lengberg (S)

Frågor som rör vård och äldre, social omsorg, individ och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, integration och arbetslivsfrågor. Fritid- och folkhälsofrågor inklusive föreningsbidrag. Frågor som rör mänskliga rättigheter. Strategiska kostfrågor och upphandling. Klimat- och miljöfrågor.

Programområde 3 - Anna Svalander (L)

Frågor som rör förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Frågor som rör kultur. Lokalförsörjningsfrågor.

Programområde 4 - Kerstin Hermansson (C)

Mark- och bostadsförsörjningsfrågor samt övergripande samhällsplanering. Landsbygdsfrågor. Bostadsbolagen. Samhällsbyggnad- tekniska- och servicenämndens ansvarsområden. Trafik-, kommunikation-, kollektivtrafik och parkeringsfrågor.

Oppositionens kommunalråd:

Annette Carlson (M)

 • Programområde 1: Finans- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts- och säkerhetsfrågor. Räddningstjänst och civilt försvar. Energifrågor, Innovationsfrågor, IT-strategiska frågor. Regional samordning. Samordning av de kommunala bolagen. Allmänna översiktliga frågor som ej ankommer på övriga programområden.
 • Programområde 4: Mark- och bostadsförsörjningsfrågor samt övergripande samhällsplanering. Landsbygdsfrågor. Bostadsbolagen. Samhällsbyggnad- tekniska- och servicenämndens ansvarsområden. Trafik-, kommunikation-, kollektivtrafik och parkeringsfrågor.

Marie Jöreteg (M)

 • Programområde 2: Frågor som rör vård och äldre, social omsorg, individ och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, integration och arbetslivsfrågor. Fritid- och folkhälsofrågor inklusive föreningsbidrag. Frågor som rör mänskliga rättigheter. Strategiska kostfrågor och upphandling. Klimat- och miljöfrågor. 
 • Programområde 3: Frågor som rör förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Frågor som rör kultur. Lokalförsörjningsfrågor.

Niklas Arvidsson (KD)

 • Programområde 1: Finans- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts- och säkerhetsfrågor. Räddningstjänst och civilt försvar. Energifrågor, Innovationsfrågor, IT-strategiska frågor. Regional samordning. Samordning av de kommunala bolagen. Allmänna översiktliga frågor som ej ankommer på övriga programområden.
 • Programområde 2: Frågor som rör vård och äldre, social omsorg, individ och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, integration och arbetslivsfrågor. Fritid- och folkhälsofrågor inklusive föreningsbidrag. Frågor som rör mänskliga rättigheter. Strategiska kostfrågor och upphandling. Klimat- och miljöfrågor. 
 • Programområde 3: Frågor som rör förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Frågor som rör kultur. Lokalförsörjningsfrågor.
 • Programområde 4: Mark- och bostadsförsörjningsfrågor samt övergripande samhällsplanering. Landsbygdsfrågor. Bostadsbolagen. Samhällsbyggnad- tekniska- och servicenämndens ansvarsområden. Trafik-, kommunikation-, kollektivtrafik och parkeringsfrågor.

Andreas Exner (SD)

 • Programområde 1: Finans- och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. Personal- och organisationsfrågor samt rätts- och säkerhetsfrågor. Räddningstjänst och civilt försvar. Energifrågor, Innovationsfrågor, IT-strategiska frågor. Regional samordning. Samordning av de kommunala bolagen. Allmänna översiktliga frågor som ej ankommer på övriga programområden.
 • Programområde 2: Frågor som rör vård och äldre, social omsorg, individ och familjeomsorg och funktionshinderomsorg, integration och arbetslivsfrågor. Fritid- och folkhälsofrågor inklusive föreningsbidrag. Frågor som rör mänskliga rättigheter. Strategiska kostfrågor och upphandling. Klimat- och miljöfrågor. 
 • Programområde 3: Frågor som rör förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning. Frågor som rör kultur. Lokalförsörjningsfrågor.
 • Programområde 4: Mark- och bostadsförsörjningsfrågor samt övergripande samhällsplanering. Landsbygdsfrågor. Bostadsbolagen. Samhällsbyggnad- tekniska- och servicenämndens ansvarsområden. Trafik-, kommunikation-, kollektivtrafik och parkeringsfrågor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Programområden för kommunalråden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender