Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 20210426 protokoll.pdf Pdf, 458.1 kB. 458.1 kB 2021-05-06 14.38
Kommunstyrelsen 20210426 Bilagor.pdf Pdf, 934.7 kB. 934.7 kB 2021-05-06 14.38

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-04-26 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 23.2 MB. 23.2 MB 2021-04-16 13.24
Kommunstyrelsen 2021-04-26 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-04-16 13.25
Kommunstyrelsen 2021-04-26 Handlingar.pdf Pdf, 42.8 MB. 42.8 MB 2021-04-16 13.25

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
M1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 317.5 kB. 317.5 kB 2021-04-26 13.41
2021-04-26+Protokollsanteckning+KU1+Ej+verkställda+gynnande+biståndsbeslut.docx Word, 46.9 kB. 46.9 kB 2021-04-26 14.57

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende V KS 20210426 Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta.docx Word, 31.5 kB. 31.5 kB 2021-04-26 14.01
Initiativärende V KS 20210426 Tilläggsbudget.docx Word, 31.4 kB. 31.4 kB 2021-04-26 14.01

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00308 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00314 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås
  Dnr 2021-00277 1.1.1.4 Programområde 1
 5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås
  Dnr 2021-00302 1.1.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2021
  Dnr 2021-00286 1.1.2.25 Programområde 1
 7. Kc4 Borås Stads remissyttrande över Remiss av promemoria "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan"
  Dnr 2021-00075 1.1.2.1 Programområde 3
 8. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020
  Dnr 2020-00401 3.7.2.25 Programområde 2
 9. KU2 Svar på remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m.
  Dnr 2021-00243 2.1.3.1 Programområde 1
 10. M1 Försäljning av Knapen 1, utmed Ynglingagatan på Norrmalm
  Dnr 2021-00309 3.1.2.2 Programområde 4
 11. M2 Försäljning av 15 700 m2 av Fristads Prästgård 1:100 i Prästaskogen i Fristad
  Dnr 2021-00276 3.1.2.2 Programområde 4
 12. M3 Försäljning av 7 800 m2 av Fristads Prästgård 1:100 i Prästaskogen i Fristad
  Dnr 2021-00275 3.1.2.2 Programområde 4 13.
 13. M4 Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Expansiv näringspolitik i Borås Dnr 2021-00118 1.3.1.0 Programområde 4
 14. E1 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2021-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 15. E2 Arbetsstipendium inom kultur
  Dnr 2021-00128 3.6.1.3 Programområde 3
 16. E3 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun
  Dnr 2021-00213 3.5.6.0 Programområde 3
 17. E4 Borås Stads remissyttrande över ansökan från British Academy Schools of Sweden AB om godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Borås kommun
  Dnr 2021-00156 3.5.1.0 Programområde 3
 18. SP1 Borås Stads remissyttrande över Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027
  Dnr 2020-00564 1.1.2.1 Programområde 5
 19. SP2 Samrådsyttrande för detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., Östermalm
  Dnr 2016-00502 214 Programområde 4

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som du hittar längre upp på sidan.

Försäljning av 15 700 kvadratmeter av Fristads Prästgård 1:100 i Prästaskogen i Fristad (M2)

Kommunen säljer cirka 15 700 kvadratmeter av Fristad Prästgård 1:100 för 9 405 000 kronor till Fristad Prästskog AB, tidigare känt som Projekthus 66 AB, ägt av Järngrinden AB.

Köparen tänker bygga hyresrätter i flerbostadshus på marken, som utgör två tredjedelar av den bebyggbara kvartersmarken. Kommunen har också markanvisat ett närliggande område till Fristadbostäder AB.

Kommunstyrelsen beslutade:

Kommunen säljer cirka 15 700 kvadratmeter av Fristads Prästgård 1:100 för 9 405 000 kronor till Fristads Prästgård AB.

Försäljning av 7 800 kvadratmeter av Fristads Prästgård 1:100 i Prästaskogen i Fristad (M3)

Kommunen säljer cirka 7 800 kvadratmeter av Fristad Prästgård 1:100 för 4 342 500 kronor till Fristadbostäder AB.

Köparen för avsikt att bygga trygghetsbostäder i flerbostadshus och samarbetar med Fristad Prästskog AB (se ovan) om gemensamhetslösningar för väg och parkering.

Kommunstyrelsen beslutade:

Kommunen säljer cirka 7 800 kvadratmeter av Fristads Prästgård 1:100 för 4 342 500 kronor till Fristadbostäder AB.

Arbetsstipendium inom kultur (E2)

Kulturnämnden vill instifta ett nytt kulturstipendium på 25 000 kronor som årligen ska kunna sökas av personer folkbokförda i Borås Stad. Stipendiet avser konstnärlig utveckling inom litteratur, folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv.

Stipendiet föreslås utdelas till en person eller grupp av personer.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Ett nytt kulturstipendium inom Kulturnämndens ansvarsområde instiftas i enlighet med bifogat reglemente. Kulturnämndens befintliga stipendium namnändras till ”Reglemente för utdelning av Borås Stads utbildningsstipendium inom kultur”.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-04-26 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol