Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-06.pdf Pdf, 436 kB. 436 kB 2021-09-17 14.05
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-06 Bilagor.pdf Pdf, 444.7 kB. 444.7 kB 2021-09-17 14.06

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-09-06 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 938.3 kB. 938.3 kB 2021-08-27 11.04
Kommunstyrelsen 2021-09-06 Handlingar.pdf Pdf, 21.7 MB. 21.7 MB 2021-09-06 11.00

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00626 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Kc1 Stadgar för Kooperativa Hyresrättsföreningen Blombacka
  Dnr 2021-00461 1.2.2.2 Programområde 1
 4. Kc2 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020
  Dnr 2021-00402 1.2.3.3 Programområde 1
 5. Kc3 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berglund (KD): Bättre planering av Kommunfullmäktiges sammanträden
  Dnr 2020-00091 1.1.1.1 Programområde 1
 6. E1 Nybyggnad av Rydsvägen LSS
  Dnr 2021-00485 2.6.1.1 Programområde 5
 7. E2 Förvaltning av stiftelsekapital 2020 samt översyn av regler
  Dnr 2021-00577 2.4.2.0 Programområde 1
 8. E3 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2022
  Dnr 2021-00597 1.2.3.2 Programområde 1
 9. E4 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Borås Stad ska tåla att granskas!
  Dnr 2019-00331 1.1.1.1 Programområde 1
 10. E5 Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP): Dags att sänka rösträttsåldern
  Dnr 2015-00467 111 Programområde 1
 11. SP1 Detaljplan för Fristad Hedagården 1:73 (Hagvägen 3)
  Dnr 2021-00530 3.1.1.2 Programområde 4

Alternativa förslag

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-09-06 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol