Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till kommunal primärvård (hemsjukvård). Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Vad är kommunal primärvård (hemsjukvård)?

Kommunal primärvård (hemsjukvård) är den hälso- och sjukvård som utförs i ditt hem. Ditt behov avgör vilka insatser som kommer att utföras. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, provtagning, rehabilitering och hjälpmedel. Den kommunalla primrävården (hemsjukvården) är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Den utförs av legitimerad personal (arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska) eller av omvårdnadspersonal på uppdrag av legitimerad personal.

Vem kan få kommunal primärvård (hemsjukvård)?

För att ha rätt till kommunal primärvård (hemsjukvård) ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som gör att du inte kan ta dig till din vårdcentral. Det gäller oavsett din ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Hur blir jag inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård)?​

För att bli inskriven tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör. Den tar i sin tur kontakt med Borås Stads kommunala primärvård (hemsjukvård). Inskrivning kan också bli aktuell efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. Du är inskriven så länge ditt behov finns kvar. När målen är uppnådda fattas ett beslut om eventuell utskrivning.

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer behovet av kommunal primärvård (hemsjukvård).

Vad kostar kommunal primärvård (hemsjukvård)?

Kostnaden för kommunal primärvård (hemsjukvård) är samma varje månad, oavsett hur mycket eller lite hjälp du får.

Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunal primärvård (hemsjukvård)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender