Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1278 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Vi har nyligen inlett detaljplanearbetet och kommer under våren och sommaren att utföra utredningar och inmätningar i området, för att veta mer om platsens förutsättningar. Det är utredningar såsom arkeologiskt utredning, naturvärdesinventering och trafikutredning.

Under vecka 19 kommer tjänstepersoner från Borås Stads samhällsbyggnadsförvaltning och miljöförvaltning att vara på plats i planområdet och göra inmätningar. Om du har några frågor så hör av dig, telefonnummer och mejl hittas nedan.

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-24 i beslut § 306 i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Gårda 6:1. Begäran grundar sig på att den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet har pekat ut tomter för bostäder med särskilt stöd (LSS-boende) och Gårda 6:1 är en av dessa.

Kommunestyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-26 i beslut § 413 att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan för fastigheten Tummarp 1:29 med flera. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2020-11-19 § 366 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inledningvis studera hela området inom Stationsvägen, Storgatan och Boråsvägen samt att studera möjligheten att detaljplanearbetet för Tummarp 1:29, Tummarp 1:43, Tummarp 1:35 och Gårda 6:1 påbörjas som en detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams, Skype eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte, ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-27] Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol