Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1278 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-24 i beslut § 306 i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Gårda 6:1. Begäran grundar sig på att den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet har pekat ut tomter för bostäder med särskilt stöd (LSS-boende) och Gårda 6:1 är en av dessa.

Kommunestyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-26 i beslut § 413 att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan för fastigheten Tummarp 1:29 med flera. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2020-11-19 § 366 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inledningvis studera hela området inom Stationsvägen, Storgatan och Boråsvägen samt att studera möjligheten att detaljplanearbetet för Tummarp 1:29, Tummarp 1:43, Tummarp 1:35 och Gårda 6:1 påbörjas som en detaljplan.

Detaljplanen för LSS-boende finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2021 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se.

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams, Skype eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte, ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-27] Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol