Meny

Meny

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Förslag till nya riktlinjer för Bostadsförsörjning är på remiss under tiden 11 januari – 1 mars 2019.

Riktlinjerna är indelade i tre delar som riktar sig till olika aktörer.

Del 1: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom kommunens organisation.

Riktlinjer för bostadsförsörjningPDF

Del 2: Handlingsplan för bostadsbyggande

Handlingsplan för bostadsbyggande redovisar vilka byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.

Handlingsplan för bostadsbyggandePDF

Del 3: Befolknings- och bostadsanalys

Befolknings- och bostadsanalys Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet.

Befolknings- och bostadsanalysPDF

Lämna din synpunkt

Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på materialet. Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01. Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. Ange gärna diarienummer KS 2018-00811 för att underlätta hanteringen.

Bostadsbyggnadsprogram

Det Bostadsbyggnadsprogram som vi har idag förlängdes av kommunfullmäktige i december 2018. Den gäller fram till dess att de nya riktlinjerna antas, dock som längst 31 december 2019.

BostadsbyggnadsprogramPDF

Senast ändrad: 2019-01-15 11.25

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för bostadsförsörjning

g q n C