Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för Bostadsförsörjning antogs av Kommunfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till och med 2023.

Riktlinjerna är indelade i tre delar som riktar sig till olika aktörer.

Del 1: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna dokument och är utformat som ett styrdokument. Den redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom kommunens organisation.

Riktlinjer för bostadsförsörjningPDF

Del 2: Handlingsplan för bostadsbyggande

Handlingsplan för bostadsbyggande redovisar vilka byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.

Handlingsplan för bostadsbyggandePDF

TabellbilagaPDF

Del 3: Befolknings- och bostadsanalys

Befolknings- och bostadsanalys Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet.

Befolknings- och bostadsanalysPDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol