Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås trafikprogram tas fram

Att utforma Borås Trafikprogram är ett arbete som leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering.

I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att kommunen kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040. Detta kan innebära att resor och trafik kommer att öka i motsvarande grad.

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stads­utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås att en trafikplan ska tas fram.

Istället för en Trafrikplan kommer det att göras ett så kallat Trafikprogram. Trafikprorammets syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Programmet kommer att baseras på en målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med busstrafiken ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas.

Trafikprogrammet har skickats ut på remiss under våren 2022 och är under hösten 2022 under politisk beredning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås trafikprogram tas fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender