Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Älmås

Älmås är ett kommunalt naturreservat som bildades 2006. Reservatet är 34 hektar stort. Här kan du se ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Sommartid betas hagarna av rödkulla, en gammal svensk lantras. Området är lätt att besöka.

Det finns fina möjligheter till picknick och du kan vandra till vår grillstuga som ligger vid Svarttjärn.

Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten: Från naturreservatets entré utgår två markerade spår. Ett spår är 2,4 km långt och längs det har vi markerat intressanta platser som visar områdets tidigare historia. Det andra spåret är 4,4 km långt och det går huvudsakligen utanför reservatet. Det passerar vindskyddet vid Svarttjärn. Dessutom har vi ”skogsslinga” som särskilt vänder sig till barn och ungdom. Den är cirka 2,7 km lång.

Parkering: Ja, i naturreservatet

Närmaste busshållplats: Hagadalen, därifrån cirka 0,2 kilometer.

Ladda ner broschyren Naturreservat i Borås Stad ÄlmåsPDF

Ladda ner broschyren Naturreservat i Borås Stad Älmås - SkogsslingaPDF

Nature reserve in the City of Borås ÄlmåsPDF

Naturschutzgebiet Älmås im Borås StadPDF


Senast ändrad: 2020-04-03 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: Älmås

g q n C