Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Regler och villkor i förskolan

Dessa regler och villkor gäller förskola och pedagogisk omsorg i Borås Stad, verksamheter där vårdnadshavarna som regel betalar avgift. Fullständig information finns i dokumentet Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

För dig som behöver omsorg på obekväm arbetstid finns också information i dokumentet Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid.

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstidPDF

Förskola

Förskoleverksamhet är för barn som inte börjat skola eller förskoleklass. Det kan vara i förskola eller i pedagogisk omsorg (familjedaghem). Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år från och med hösten det år barnet fyller tre år.

För barn som går 15tim/vecka finns det två typer av placeringar man kan välja:

  • 15tim/vecka under grundskolans läsårstider, undantaget lovdagar.
  • 15tim/vecka under grundskolans läsårstider, inklusive 15/vecka under lovdagar.

Plats

Plats erbjuds barn bosatta i Borås Stad

  • från 6 månaders ålder till och med barnet börjar grundskolan och
  • vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller
  • som behöver verksamheten som stöd i sin utveckling
  • som på grund av förälders sjukdom eller funktionsnedsättning behöver tillsyn.

Förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga kan få plats 15 timmar per vecka – dock inte det barn föräldraledigheten gäller.

Om det finns särskilda skäl kan även barn från annan kommun få plats.

Ansökan och placering

Ansökan görs till Förskoleförvaltningen, enklast via e-tjänst för förskola och fritidshem. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen. I ansökan anger man önskat datum när omsorgen ska börja. Man får önska tre placeringsalternativ i hela kommunen.
Senast fyra månader efter ansökan ska barnet få en plats. Placeringen utgår från önskemål om närhet till barnets hem eller skola, men andra alternativ kan erbjudas. Om föräldrarna tackar nej, eller utan giltigt skäl inte svarar inom sju dagar, avskrivs ansökan. Föräldrarna får då söka på nytt.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till samordnare på Förskoleförvaltningen

Turordning

Om det är kö turordnas ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon ordnas efter det äldsta syskonet som vill ha plats. Turordningen gäller bara lediga platser. Barn som har en plats kan aldrig mista den genom turordningsregeln.

Förtur

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling har förtur. Det har även barn som behöver verksamheten på grund av förälders sjukdom eller funktionsnedsättning.

Dessutom gäller följande förturer:

  • Barn som lämnat sin plats vid förälders föräldraledighet har förtur till sin tidigare förskola.
  • Barn har förtur till förskola där äldre syskon finns.
  • Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter 6 månader förtur till omplacering till önskad förskola
  • Sverigefinska barn har förtur till förskola med verksamhet på finska.

Förskoleförvaltningen kan ge förtur även av andra skäl.

Förtur gäller bara lediga platser. Barn som har en plats kan aldrig mista den på grund av förtur.

Vistelsetid

Barnen får plats den tid som behövs för föräldrarnas arbete och studier, restid, och sömn vid nattarbete. Omsorgstiden bestäms från föräldrarnas gemensamma behov. Omsorg erbjuds inte när en förälder är ledig.
Barn som behöver stöd i sin utveckling, eller har sjuk eller funktionsnedsatt förälder, får plats den tid som behövs. Alla barn erbjuds omsorg minst 15 timmar per vecka för att kunna vara med i umgänget. Barn med 15-timmarsplaceringar kan välja att vara i förskolan tre timmar fem dagar i veckan, eller fem timmar tre dagar i veckan, eller sex timmar under två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka.

Barnets tid i förskolan bör schemaläggas med barnet i fokus.

Familjen måste meddela Förskoleförvaltningen förändringar som påverkar omsorgstiden eller avgiften.

Ingen skolskjuts

Det finns inte skolskjuts till förskoleverksamhet. Föräldrar som väljer pedagogisk omsorg och dessutom vill ha barnet i den avgiftsfria förskolan de 525 timmarna måste även ordna så att barnet tar sig till och från förskolan.

Uppsägning av plats

Barnet kan mista sin plats om familjen inte betalar avgiften.

När barnet inte längre ska vara kvar i omsorgen ska platsen sägas upp senast 30 dagar i förväg. Avgiften ska betalas under uppsägningstiden. Uppsägning av plats görs enklast via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till samordnare på Förskoleförvaltningen

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-01 15.11

Ändrad av:

Dela sidan: Regler och villkor i förskolan

g q n C