Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regler, försäkring och hyresavtal för digitala verktyg

Alla elever ska känna till och följa de regler som gäller för användning av digitala verktyg och skolans IT-miljö.

Signera avtalet med Bank-ID

De regler, försäkringsvillkor och hyresavtal som gäller för dig finns under det läsår då du mottog ditt digitala verktyg. Från och med höstterminen 2020 signerar din vårdnadshavare avtalet via E-tjänst. Du som elev signerar avtalet själv om du är myndig.

Nolltolerans mot kränkande behandling

Som användare i Borås Stad registreras du i datanätet och lagras i en databas. Du ska använda IKT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. Det innebär att du ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl din egen som andras integritet. Mobbing, kränkande behandling eller någon form av personangrepp i exempelvis sociala medier är aldrig tillåtet.

Vid användning av internet ska alla former av upphovsrätt respekteras vilket innebär att det inte är fritt att hämta och använda upphovsskyddat materiel från nätet.

Nedladdning

Var noga med att inte ladda ner material som skadar din dator. Du får givetvis inte heller ladda ner sådant som är olagligt. Om du är osäker så fråga den som är ansvarig på din skola.

Ansvarig på din skola

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler, försäkring och hyresavtal för digitala verktyg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender