Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolbusskort, elevresor i gymnasieskolan

Skolbusskort för resor mellan hemmet och skolan ges till dig som bor i Borås Stad och/eller studerar på en gymnasieskola i Borås kommun. Endast du som ansöker om ett kort kan få ett skolkort.

För att få skolbusskort från Borås Stad ska du:

  • Inte ha fyllt 20 år
  • Inte ha inackorderingstillägg

Du som efter sommarlovet kommer att studera gymnasieår 2, 3 och 4 behöver ansöka om skolkort inför det nya läsåret senast den 12:e juni. Sök via webbformuläret längst ner på denna sida, under Självservice.

Du som ska börja ditt första år i gymnasiet efter sommarlovet behöver ansöka om skolkort inför det nya läsåret via ett webbformulär senast den 31:e juli.

Beroende på situation med Coronapandemin kan rutiner för läsåret 2021/2022 ändras. Om villkoren ändras och du är anmäld kommer du att bli kontaktad av oss.

Blå buss på Stora torget

Frågor och svar

Hur ska jag ansöka om skolbusskort ?

Du behöver ansöka om skolbusskort inför varje läsår och du måste göra det senast 12 juni.
Om du går i 9:an och ska börja på gymnasiet till hösten måste du söka senast den 31 juli.

Webbformulär för ansökan om skolbusskort inför det nya läsåret hittar du längst ner på den här sidan.

Om jag är folkbokförd i en annan kommun men studerar i Borås?

Du som är folkbokförd i en av kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo eller Vårgårda och studerar på en gymnasieskola i Borås Stad kan ansöka om skolbusskort. Du ansöker via webbformuläret längst ner på den här sidan.

Är du folkbokförd i en av följande kommuner Ulricehamn, Alingsås, Härryda eller Göteborg men studerar på någon av Borås gymnasieskolor kontaktar du först din hemkommun.

När får jag mitt skolkort?

Du kommer att få ditt skolkort hemskickat under juli/augusti.

Om du har ansökt om skolbusskort efter ansökningstiden har gått ut kommer du att få ditt kort senare. Du kan ansöka om skolbusskort även efter skolstarten, men du får ingen ersättning i efterhand för de dagar du betalat dina resor.

Handläggningstiden är normalt 10 arbetsdagar. Du får själv betala dina resor under handläggningstiden.

När gäller skolkortet?

Skolbusskortet gäller vardagar (skoldagar) mellan klockan 4.00-19.00 under höst- och vårtermin.

Tänk på att spara skolbusskort under sommaren eftersom det även gäller den första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Om jag har förlorat sitt kort?

Om du tappar bort ditt skolbusskort kontaktar du expeditionen på din skola. Då får du hjälp att spärra kortet och att beställa ett nytt. För att få nytt kort måste du betala en avgift på 150 kronor.

Om jag avbryter mina studier, byter skola eller flyttar till en annan kommun?

Om du avbryter, inte påbörjar studierna eller flyttar och därför inte längre är berättigad till skolbusskort (resebidrag) ska du senast dagen efter förändringen lämna in ditt skolbusskort till skolan eller kommunens handläggare. Annars kommer du att debiteras enligt Västtrafiks periodkortstaxa.

Byter du skola inom Borås Stad behåller du ditt skolbusskort.

Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att eventuellt få ett nytt skolbusskort.

Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på mejladressen nedan. Du kan annars bli skyldig att betala för skolbusskort. Ditt skolbusskort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg.

Om du har angivit felaktiga uppgifter?

Om du har fått ett skolbusskort genom att ange felaktiga uppgifter kommer du att debiteras enligt Västtrafiks månadskortstaxa.

Viktig information

  • Skolbusskort är en värdehandling och är personligt. Du är ansvarig för ditt kort så var noga med att hålla reda på det.
  • Kortet kan inte bytas mot ersättning i pengar.
  • Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och resebidrag.

Vid oläsligt skolkort eller annat tekniskt fel

Om ditt skolbusskort blir oläsligt byter vi det gratis mot ett felfritt kort. För att utbyte ska kunna ske måste du kunna visa upp ditt kort.

Anslutningsbidrag

Du som har minst 6 kilometer från bostaden (folkbokföringsadressen) till närmaste hållplats kan ansöka om anslutningsbidrag.

Är du folkbokförd i Borås ansöker du via formuläret "Ansökan om resebidrag" som du hittar längst ner på den här sidan, under Självservice.

Bor du inte i Borås kommun ska du ansöka hos din hemkommun.

Kontantersättning

Om du inte har tillgång till bussförbindelse kan du ansöka om kontantersättning (resebidrag). Du kan inte ha kontantersättning samtidigt som anslutningsbidrag eller busskort. Kontantersättning söker du hos hemkommunen.

Är du folkbokförd i Borås ansöker du via formuläret "Ansökan om resebidrag" som du hittar längst ner på den här sidan, under Självservice.

Ansök om resebidrag på blankett om du:

  • har skyddad identitet
  • har problem med att ansöka digitalt

Ansökan om resebidrag skickas till

Borås Stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås

Vid frågor skicka mail till elevresorgymnasiet@boras.se.

l

Självservice

Ansökan om Skolbusskort för dig som bor i Borås


Ansökan om Skolbusskort för dig som bor i en annan kommun och studerar i Borås


d

Blanketter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolbusskort, elevresor i gymnasieskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol