Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevombud för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Du som är elev eller vårdnadshavare till en elev på kommunala och fristående gymnasieskolor kan vända dig till elevombudet om du önskar stöd i frågor kring kränkande behandling eller andra skolfrågor. Elevombudet är en länk mellan dig och kommunen eller skolan och kan stötta dig bland annat genom att:

  • hjälpa till att kontakta skolan eller andra myndigheter
  • delta på möten, till exempel med skolan
  • ge råd i olika skolfrågor
  • informera om alternativa insatser, till exempel inom Individ- och familjeomsorgen eller primärvården
  • informera om rättigheter och skyldigheter utifrån skollagen

Elevombudet är rådgivande och stöttande och har inga juridiska befogenheter. Elevombudet har tystnadsplikt så inga uppgifter om dig förs vidare om du inte själv önskar det. Det förs heller inga journalanteckningar om dig eller dina frågor.

Däremot har elevombudet en skyldighet att göra en orosanmälan vid misstanke om att barn far illa.

Elevombudet tillhör Stadsledningskanslitet, Kvalitet och utveckling och har sin arbetsplats i stadshuset.

Elevombudets rapporter

Elevombudets rapport 2023 Pdf, 200.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevombud för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender