Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Källkritik

Vem litar du på? Källkritik är det viktigaste när du ska skriva en uppsats. Här kommer några råd om hur du ska tänka inför din uppsats.

Finger pekar i en bok

Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?​

Värdera informationen och använd alltid mer än en källa.
Du ska alltid förhålla dig kritisk till den information du hittar. Detta gäller särskilt information på internet eftersom vem som helst kan lägga ut texter och bilder där. I en bok eller en tidning har innehållet oftast faktagranskats innan publicering.

Tänk på detta när du läser en text

Vem?

 • Vem står bakom? Är det en myndighet, forskare/universitet, organisation, privat företag eller en privatperson? Ta reda på så mycket du kan för att förstå hur trovärdig källan är.
 • Vem har skrivit/fotat/filmat? Finns det tydlig info om upphovsman?
 • Om din källa ligger på internet: Finns informations- eller kontaktuppgifter? Om inte - var försiktig med att använda just denna källan.
 • Kan du hitta något om den författare som har skrivit texten? Vad vet du om den personen?
  Tips: Sök i Libris eller någon annan bibliotekskatalog och kanske i uppslagsverk som NE och Wikipedia.

Vad?

 • Vad sägs? Stämmer informationen? Jämför alltid med andra källor. Kan du få informationen bekräftad från andra källor?
 • Finns det med flera perspektiv eller tar källan ensidigt upp ett argument?
 • Finns det åsikter som inte stöds av fakta?
 • Anges några källor? Vad är det för källor? Kan du gå direkt till dem?​
 • Finns det en politisk eller religiös tendens i din källa?

Till vem?

 • Finns det en särskild målgrupp?
 • Tänk på hur du ska använda materialet, vilken din målgrupp är.
 • Hur påverkar det innehållet (nivå, kvalitet)?

I vilket syfte?

 • Varför har någon publicerat det du läser?
 • Är det för att provocera, informera, underhålla eller sälja en produkt?

När?

 • Är materialet gammalt? Nytt?
 • Har det hänt något avgörande inom ämnet sedan materialet publicerades?

Ibland är "när-frågan" mindre relevant - och ibland helt avgörande - för om man kan använda källan.

Kolla alltid källan

Skolverket har en bra sida om källkritik Länk till annan webbplats..

Stiftelsen för internetinfrastruktur.se Länk till annan webbplats. har producerat en guide till källkritik på internet. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Källkritik

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender