Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Studiemedel och studiestartsstöd

Du som studerar vid vuxenutbildningen (OBS! Gäller inte dig som studerar SFI) har rätt att söka studiestöd från CSN. Ditt studiemedel består av två delar, en lånedel och en skattefri bidragsdel. Du kan välja att enbart söka bidragsdelen.

Vuxenutbildningens elever i klassrum

För att kunna få studiemedel måste du studera på grundskole- eller gymnasienivå eller högre nivå och då kan du söka studiemedel från och med höstterminen det året du fyller 20 år. Om du studerar på Yrkeshögskolan finns ingen nedre åldersgräns för att få studiemedel. Utbildning Svenska för invandrare, Sfi, ger inte studiemedel.

Rätten till studiemedel begränsas successivt från och med det år du fyller 45 år och den övre åldersgränsen för att få studiemedel är det år du fyller 54 år.

Studiemedel beräknas per kalendervecka. Studietakten kan vara 50, 75 eller 100 %. Studietakten bestäms utifrån hur många poäng som du i genomsnitt läser per vecka.

100 % = 20 poäng
75 % = 15-19 poäng
50 % = 10-14 poäng

Begränsning av studiemedel

Läser du på grundläggande nivå har du möjlighet att få studiemedel 40-100 veckor och på gymnasienivå 80-120 veckor. För mer information kontakta CSN på telefon 0771-27 60 00 eller besök Centrala studiestödsnämndens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan förlora dina studiemedel om du byter kurs

Tänk på att inte avbryta dina studier mitt i en termin för att börja en ny utbildning. Då kan du förlora dina studiemedel. Prata först med vår kurator om studiemedel eller med Studie- och yrkesvägledarna om dina studier.

Om du redan får hjälp med pengar

Du kan inte få studiemedel om du redan får pengar som kallas:

  • Studiehjälp (från CSN)
  • Rekryterings-bidrag till vuxenstuderande (från kommunan)
  • Rehabiliterings-ersättning (från Försäkringskassan)
  • Aktivitets-stöd (från Försäkringskassan)

Externa länkar

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Blankett för ledighetsansökan


Blankett för begäran om Avbrott/Avslut av studier


Blankett för begäran om Ändrad studietakt


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Studiemedel och studiestartsstöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender