Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Specialpedagog och speciallärare

Vårt resurs- och stödteam finns för dig som har läs-och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter eller annan problematik inom studieinlärning.

Bild på specialpedagogerna Anna Haslinger och Birgitta Lewin

Anna Haslinger och Birgitta Lewin

Har du frågor eller funderingar som gäller skriv- och lässvårigheter?
Behöver du veta hur du kan förbättra inlärningsprocessen?
Vill du prata om din egen motivation?

Prata med våra specialpedagoger och speciallärare.

Finns för att hjälpa dig

Tveka inte att prata med din handledare, kurator, lärare eller studievägledare för att få råd och stöd om du av olika skäl inte kan följa kursen enligt planeringen. De berättar vilken hjälp just du kan få.
Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om du inte klarar att studera enligt din planering. Samtalet ska hjälpa dig att tillsammans med din lärare ta fram en plan för hur du ska ta igen missade moment.

Om du ändå får svårt att följa planeringen bör du kontakta resursteamet för att prata om dina möjligheter att fullfölja kursen.

Resursteamet finns för att du ska få extra stöd för att du bättre ska klara dina studier. Vuxenutbildningens team av specialpedagog och speciallärare är utbildade för att kunna hjälpa dig hitta de verktyg du behöver för att klara dina kurser.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Specialpedagog och speciallärare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender