Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning i Fristad

Under november och december 2018 genomfördes en digital enkätundersökning i Fristad.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Fristad, ser på ortens nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 433 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, 66% var kvinnor och flest personer bodde i Fristad.

Fördjupad analys Fristad Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökningen i Fristad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är fyra ord som bäst beskriver Fristad: trevligt, hemma, närhet och bra.

På frågan vilket betyg Fristads centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 4.

På frågan om det är några mötesplatser inomhus som saknas i Fristad svarade flest personer simhall, café och ungdomsgård.

På frågan om det är några mötesplatser utomhus som saknas i Fristad svarade flest personer utomhusgym, sittplatser, spontanidrottsplats och lekplats.

På frågan om det är några verksamheter som saknas i Fristad svarade flest personer service, restauranger/café/barer och shopping.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Fristad svarade flest personer bostäder och äldreboende

På frågan vilket transportmedel man använder om man pendlar till arbete/skola utanför Fristad svarade 67% bil, 16% buss, 3% tåg och 2% cykel. Flest personer använder bil för att går snabbast och är enklast.

På frågan om man använder pendelparkeringen i Fristad svarade 5% ja, 52% nej och 43% svarade inte.

På frågan vilket betyg stationen i Fristad får på skalan 1-5 svarade flest personer 2 och 4.

 

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning i Fristad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender