Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning Sandared

Här presenteras material från enkätundersökning i Sandared.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning i Sandared.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Sandared, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 452 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, 60% var kvinnor och flest personer bodde i Sandared.

Fördjupad analys Sandared Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökning i Sandared. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är fyra ord som bäst beskriver Sandared: tryggt, lugnt, trevligt och naturnära.

På frågan vilket betyg Sandareds centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 3.

På frågan om det är några mötesplatser inomhus som saknas i Sandared svarade flest personer café, restaurang och bar/pub.

På frågan om det är några mötesplatser utomhus som saknas i Sandared svarade flest personer torg, lekplats, sittplatser och spontanidrottsplats/ aktivitetsplats.

På frågan om det är några verksamheter som saknas i Sandared svarade flest personer shopping, service och arbetsplatser.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Sandared svarade flest personer Småhus, flerbostadshus och idrottshall.

På frågan vilka gröna värden som parker, skogar och gräsytor som saknas eller bör utvecklas i Sandared svarade flest personer elljusspår, promenadslinga och mer grönska i det offentliga rummet.

På frågan om man vanligtvis åker kollektivt till och från Sandared svarade 12% ja, 48% nej och 40% svarade inte.

På frågan vad behöver förändras/förbättras för att man ska åka mer kollektivt svarade flest personer turtäthet, närhet till hållplats och snabbare resa.


Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning Sandared

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender