Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lugnet, Nötskrikan

Den aktuella tomten ligger centralt i staden och tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till fastigheterna Nötskrikan 9, 10 och 11 som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. Detaljplan finns antagen där inriktningen är bebyggelse av två mindre flerbostadshus med tillsammans 10-15 lägenheter. Under senhösten 2021 anordnades en markanvisningstävling för fastigheten där vinnaren skulle ingå ett markanvisningsavtal med Borås Stad. På grund av den känsliga miljön i närområdet spelade gestaltningsfrågorna en viktig roll i bedömningskriterierna.

Projektnamn: Nötskrikan
Byggherre: Byggrådet Invest AB
Gäller till och med: 2023-03-31

Den uppdaterade tidsplanen följdes och den 4 februari 2022 skickades ett pressmeddelande ut om att tävlingen avgjorts. Markanvisningsavtal skrevs under av vinnaren den 24 februari 2022 och antogs av Kommunstyrelsen den 21 mars 2022.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lugnet, Nötskrikan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender