Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergdalen, Tokarpsberg

Tokarpsberg ligger i stadsdelen Bergdalen och avsikten är att byggherren ges möjlighet att uppföra bostäder i flerbostadshus på Tokarpsbergs västsida i den omfattning som blivande detaljplan medger. Bebyggelsen ska anpassas till platsen, ha en hög arkitektonisk kvalite, ge möjlighet till en blandning av både hyres- och bostadsrätter och samtidigt bevara viltstråket.

Projektnamn: Tokarpsberg
Byggherre: Ås Härads Fastigheter
Gäller till och med: 2023-06-30

Projektetet innebär att en ny detaljplan för denna del av Tokarpsberg behöver tas fram.

Information om framtagandet av den nya detaljplanen Länk till annan webbplats.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bergdalen, Tokarpsberg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender