Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Parkstaden, Almås Plats och Borgstena/Kinnarumma; Dubbel markanvisning

Byggherren tänker sig bygga ett flerbostadshus i 10-12 våningar med cirka 50 bostäder. Visionen är att skapa ett boende som bjuder in till gemenskap och att skapa mötesplatser. I markplan tänker sig byggherren även ytor för gatukök, servering eller café. En ny detaljplan kommer att tas fram och här är det viktigt att särskild hänsyn tas kring bebyggelsens utformning, storlek och placering samt att inlämnat förslag omarbetas.

Projektnamn: Almås Plats
Byggherre: Riksbyggen
Gäller till och med: 2022-12-31

En ny detaljplan håller på att tas fram:

Information om framtagandet av den nya detaljplanen  Länk till annan webbplats.

Dubbel markanvisning

Kommunen har bestämt att denna markanvisning ska genomföras som en dubbel markanvisning vilket betyder att Riksbyggen före byggnation vid Almås Plats måste ha startat bebyggelse av minst tre bostäder vardera i Borgstena eller Kinnarumma alternativt minst fem bostäder i en av dessa två orter.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Parkstaden, Almås Plats och Borgstena/Kinnarumma; Dubbel markanvisning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender