Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsbo, Söderhöjd

Byggherren har ansökt om att få bygga ca 40 lägenheter upplåtna med bostadsrätt i hus som smälter bra in i omgivningen. Kommunstyrelsen tycker att den föreslagna exploateringen med fyra bostadshus är lite för stor för området och bör begränsas till två eller tre bostadshus, som anpassas väl efter terrängen. Eftersom här inte finns någon detaljplan idag kommer området att behöva detaljplaneläggas där storleken av bebyggelsen kommer att ses över.

Projektnamn: Söderhöjd
Byggherre: Erik Larsson Bygg AB
Gäller till och med: 2022-08-31

En ny detaljplan håller på att tas fram:

Information om framtagandet av den nya detaljplanen Länk till annan webbplats.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bergsbo, Söderhöjd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender