Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Brämhult, Brämhultshöjd södra

Förslagets syfte är att möjliggöra byggandet av ett 60-tal hyresrätter i 2,5 våningshus (två fulla våningar plus inredd vind). Området ligger i kilen mellan Kamgarnsgatan, Dammgatan och Kyrkvägen. Byggnaden närmast Kärrarondellen reserveras för trygghetsboende.

Projektnamn: Brämhultshöjd, södra
Byggherre: Bostäder i Borås (före detta AB Bostäder)

En ny detaljplan har tagits fram och den fick laga kraft den 30 augusti 2021. Planen omfattar ett större område än denna markanvisning och planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola. Föreslagen bebyggelse utgörs av bostäder i form av friliggande villor, radhus, samt flerbostadshus.

Detaljplan för området Pdf, 5.7 MB.

Karta över området

Det är för närvarande problem med Boråskartan varför det just nu inte går att visa någon digital kartbild. Vi arbetar med problemet och hoppas snart kunna visa en digital version av kartan igen. Som information om var den aktuella markanvisningen är belägen redovisar vi istället två andra kartor, en översiktlig och en mer detaljerad.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Norra Brämhult, Brämhultshöjd södra

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender