Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Justering av protokoll

Justering av protokollet från varje sammanträde med Kommunfullmäktige sker vid ett särskilt justeringssammanträde. Även detta sammanträde är offentligt - allmänheten kan vara med och på detta sätt få insyn i fullmäktiges beslut.

Justeringen sker i något av Stadshusets sammanträdesrum. Vid sammanträdet läser sekreteraren högt ur protokollet. Ordföranden och de valda justerarna kan då framföra synpunkter på texten, och försäkra sig om att den motsvarar det som skedde på fullmäktiges sammanträde.

Justeringen sker normalt cirka en vecka efter fullmäktiges sammanträde. Exakt dag som protokollet justeras tillkännager Kommunfullmäktiges ordförande i början av varje sammanträde under punkten "Val av justerande ledamöter".

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Justering av protokoll

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...