Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Justering av protokoll

Justering av protokollet från varje sammanträde med Kommunfullmäktige sker vid ett särskilt justeringssammanträde. Även detta sammanträde är offentligt - allmänheten kan vara med och på detta sätt få insyn i fullmäktiges beslut.

Justeringen sker i något av Stadshusets sammanträdesrum. Vid sammanträdet läser sekreteraren högt ur protokollet. Ordföranden och de valda justerarna kan då framföra synpunkter på texten, och försäkra sig om att den motsvarar det som skedde på fullmäktiges sammanträde.

Justeringssammanträdet direktsänds, liksom fullmäktiges sammanträde, via webb-TV. Det går också att ta del av sammanträdet i eftersändning.

Sändning via webb

Justeringen sker normalt cirka en vecka efter fullmäktiges sammanträde. Exakt dag som protokollet justeras tillkännager Kommunfullmäktiges ordförande i början av varje sammanträde under punkten "Val av justerande ledamöter".

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Justering av protokoll

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol