Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-10-19 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 23-10-19 handlingar.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2023-10-09 09.58
  1. Upprop
  2. Val av justerande ledamöter
  3. Anmälningsärenden
  4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
  5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
  6. Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (nr 143)
  7. Årsredovisningen 2022 för Stiftelsen LL Frimans Donation (Nr 144)
  8. Utökat uppdrag Borås kommuns Parkerings AB (Nr 145)
  9. Omreglering av tomträttsavgäld för Armringen 2 med flera (Nr 146)
  10. Försäljning av 43 555 kvm av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra (Nr 147)

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Frågor till KF-möte 2023-10-19.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-10-18 15.18

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motioner till KF-möte 2023-10-19.pdf Pdf, 749.9 kB. 749.9 kB 2023-10-18 15.20

Interpellationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellationer till KF-möte 2023-10-19.pdf Pdf, 510.1 kB. 510.1 kB 2023-10-18 15.21

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-10-19.pdf Pdf, 134.4 kB. 134.4 kB 2023-10-19 10.41

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-10-19 Protokoll.pdf Pdf, 852.3 kB. 852.3 kB 2023-10-26 16.18
Kommunfullmäktige 2023-10-19 Bilagor.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-10-26 16.18
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-10-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol