Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-12-19-20 protokoll.pdf Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. 9 MB 2019-01-04 07.20

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2018-12-19-20 handlingar.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2019-01-04 14.06
Budgetdebattordning 2018.pdf Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster. 90.7 kB 2018-12-18 16.22
Särskilda yrkanden till Kommunfullmäktiges sammanträde 2018121920.pdf Pdf, 225.4 kB, öppnas i nytt fönster. 225.4 kB 2018-12-18 16.25
Fulllmäktigehuset

Sammanfattning av beslut:

Budget för Borås Stad 2019

Under den två dagar långa budgetförhandlingen genomfördes 110 voteringar. Två alternativa kompletta budgetförslag behandlades. 149 tilläggsyrkanden lades fram, varav 29 bifölls av Kommunfullmäktige. 22 av dem tillstyrktes av Mitt-S-samverkan under debatten, av de övriga var fem från M-KD och två från V.

Några av de tilläggsyrkanden som gick igenom var: Utredning av en ny gymnasieskola i Borås, utredning av närtrafik även på helger och utredning av vilka fastigheter som lämpar sig för solceller.

Beslut: Kommunfullmäktige antog Kommunstyrelsens budgetförslag för Borås Stad 2019.

Anmälningsärenden som hanteras i samband med budget 2019

De anmälningsärenden som hanteras i samband med budget för 2019 är: Nybyggnation av inomhusskjutbana för polisutbildningen, beslut om genomförande från Lokalförsörjningsnämnden. Rapport om behovet av träffpunkter för personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte har daglig sysselsättning från Sociala omsorgsnämnden. Skrivelse om reinvestering i Borås simarena från Lokalförsörjningsnämnden. Projektframställning för Byttorpskolans om- och tillbyggnad från Lokalförsörjningsnämnden.

Beslut: De redovisade anmälningsärendena behandlades i budget 2019 och lades till handlingarna.

Förlängning av bostadsbyggnadsprogram

Borås Stads bostadsbyggnadsprogram fastställdes 2012 och gäller till och med 2018. Nu håller ett bostadsförsörjningsprogram på att tas fram, som kommer vara mer omfattande och bland annat innehålla bostads- och befolkningsanalyser. I väntan på beslut behöver bostadsbyggnadsprogrammet förlängas fram till som längst 31 december 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förlänga Borås Stads bostadsbyggnadsprogram till dess att det nya bostadsförsörjningsprogrammet är klart, dock längst till 31 december 2019.

Förändringar i externa borgensåtaganden och i Borås Stadshus AB 2018

Borås Stad ska vid utlåning eller borgen sträva efter marknadsmässiga villkor, för att inte riskera att snedvrida konkurrensen. Borgensavgiften till externa parter, som kan anses verka i konkurrens, omprövas därför varje gång ett lån omsätts.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att påföra borgensavgifter för tre lån som Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid har. Kommunfullmäktige beslutade också att ingå borgen för Borås Stadshus AB:s lån upp till 195 050 000 kronor.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB

Beslut: Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög, eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, valdes till Borås Stads ombud på bolagsstämma för Borås Stadshus AB för 2019.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner

Kommunstyrelsen har redovisat beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med maj.

Beslut: Redovisningen lades till handlingarna.

Borås Stads personalpolitiska program

Borås Stads personalpolitiska program fastställdes 18 december 2014 och ska revideras senast 2018. Eftersom stadens styr- och ledningssystem håller på att ses över kommer det övergripande styrdokumentet sannolikt behöva förändras. Så även om det personalpolitiska programmet nu fastställs till år 2022 så kommer en revision av det att genomföras innan dess.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska program.

Försäljning av del av Solskenet 4, Viared Västra

Kommunen sålde i juni i år ett område i skyltläge på Viared Västra till Charmilla Viared AB. Köpeavtalet innebar att företaget har option på att köpa ytterligare mark i området, och den optionen verkställs nu.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att sälja 20 701 kvadratmeter av fastigheten Solskenet 4 för 11,5 miljoner kronor till företaget Charmilla Viared AB.

Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Solskenet

NSF II Sweden 9 AB äger fastigheten Solskenet 3 på Viared Västra, där de har ett logistikcenter. Nu har företaget kommit överens med kommunen om att 70 000 kvadratmeter av kommunens fastighet Viared 14:19 ska överföras till Solskenet 3 genom fastighetsreglering.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att sälja 70 000 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 38,8 miljoner kronor till NSF II Sweden 9 AB.

Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Haglet

Borås Stad har kommit överens med Visionsbolaget 15211 AB, som håller på att byta namn till Viareds LC AB, om att sälja 96 500 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Företaget planerar att bygga lokaler för Ellos på marken.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att sälja 95 600 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 till Visionsbolaget 15211 AB för 45,4 miljoner kronor.

Donation av skulpturer

Privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin vill donera två skulpturer till Borås Stad/Borås konstmuseum för placering i Borås Kongresshus. Det är dels marmorskulpturen Alhambra av konstnären Pae White och dels skulpturen Powerless structure av konstnärsduon Elmgreen & Dragset.

Kulturnämnden är mycket positiv till att Borås Stad begåvas med ytterligare konstverk av internationellt kända konstnärer och rekommenderar kommunen att ta emot donationen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att tacksamt ta emot donationen från Paul Frankenius och Joakim Hedin bestående av skulpturerna Alhambra och Powerless structure.

Personval

Amanda Wiktorsson (M), entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Kyan Tabrizi (MP) entledigades från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås tingsrätt.

Anders Wallin (M) valdes till nämndeman vid Borås tingsrätt till och med 31 december 2019.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2018-12-19 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol