Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokol

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-04-25 protokoll.pdf Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. 2.2 MB 2019-05-09 08.31

Separat bilagor

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Debatt- och beslutsordning vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019.pdf Pdf, 166.9 kB, öppnas i nytt fönster. 166.9 kB 2019-04-15 16.04
Kommunfullmäktige 2019-04-25 handlingar.pdf Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. 3.5 MB 2019-04-15 13.44
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 6. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (separat bilaga) 
 7. Svar på enkla frågor
 8. Revisionsberättelse och redogörelse för 2018 års granskning (separat bilaga)
 9. Årsredovisning 2018 (separat bilaga)
 10. Ärenden som behandlas i samband med årsredovisningen 2018 (separat bilaga)
  1. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan. Dnr 2018-00875, 3.5.1.0 (bil)
  2. Översyn av akutboende Dnr 2018-00665, 3.7.1.0 (bil)
  3. Interreligiöst råd i Borås Stad (Budgetuppdrag 2018) Dnr 2018-00576, 1.1.2.25 (bil)
  4. Initiativärende: Sommarlovskort 2019 Dnr 2019-00209, 1.2.4.0 (bil)
 11. Personalekonomisk redovisning 2018 (separat bilaga)
 12. Viskaforshem; Nybyggnation Rydboholm 1:467 (Nr 31)
 13. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
  kvartal 4 år 2018 (Nr 32)
 14. Partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås (Nr 33)
 15. Svar på motion av Anders Österberg (S): Mindre partiklar och fler
  levande människor - det är rätt bra. (Nr 34)
 16. Svar på motion av Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och
  Falco Güldenpfennig (KD): Motion: Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
  möjligheter. (Nr 35)
 17. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):  Motion: Året om på Almenäs! (Nr 36)
 18. Svar på motion av Anna Christensen (M): Borås som cykelstad (Nr 37)
 19. Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt trafikhinder! (Nr 38)
 20. Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V):
  Stimulera boråsare att cykla (Nr 39)
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M),
  Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
  Falco Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för linbana i Borås! (Nr 40)
 22. Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L).
  Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet (Nr 41)
 23. Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd idrott (Nr 42)
 24. Svar på motion från Marie Fridén (M). Tillgänglig fritid (Nr 43)
 25. Svar på motion av Alexander Andersson (c) och Maj-Britt Eckerström (c):
  Maten i kommunal verksamhet. (Nr 44)
 26. Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M)
  Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret (Nr 45)

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Publiceras efter sammanträdet

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-04-25 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol