Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-03-19 protokoll.pdf Pdf, 851.4 kB, öppnas i nytt fönster. 851.4 kB 2020-03-27 13.13

Stadsrevisionen

Handlingar och ärendelista

  1. Upprop
  2. Val av justerande ledamöter
  3. Anmälningsärenden
  4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
  5. Extra medel till välfärden (nr 19)
  6. Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor (nr 20)
  7. Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (nr 21)
  8. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 22)
  9. Justering i borgensåtagandet avseende Borås Skidarena AB (nr 23)
  10. Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och möjligheten att delta på distans vid sammanträden (Nr 24) 
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-03-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol