Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-06-17 protokoll.pdf Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. 5.1 MB 2020-06-25 13.49

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelser 17 juni 2020.pdf Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster. 116.4 kB 2020-06-17 14.00

Motioner

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till.pdf Pdf, 341.6 kB, öppnas i nytt fönster. 341.6 kB 2020-06-16 16.49
Fråga från Jan Nilsson (SD) till Mats Tolfsson (S) ordförande för Individ- och familjeomsorgsnämnden om stöd till missbruksbarn..pdf Pdf, 520.2 kB, öppnas i nytt fönster. 520.2 kB 2020-06-16 16.49
Fråga av Ulrik Nilsson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Corona och sedan....pdf Pdf, 486 kB, öppnas i nytt fönster. 486 kB 2020-06-16 16.49
Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Anna Svalander (L) om det obligatoriska skolvalet.pdf Pdf, 210.2 kB, öppnas i nytt fönster. 210.2 kB 2020-06-16 16.49
Fråga av Annette Carlson (M) till Vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande Johan Wikander (L) om risk- och konsekvensanalys inom äldreomsorgen..pdf Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster. 103 kB 2020-06-16 16.49
Fråga av Lisa Berglund (KD) till kommunalråd Anna Svalander (L) angående skolvalet..pdf Pdf, 14.9 kB, öppnas i nytt fönster. 14.9 kB 2020-06-16 16.49
Fråga av Annette Carlson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Hur många är ett handfull.pdf Pdf, 498.1 kB, öppnas i nytt fönster. 498.1 kB 2020-06-16 16.49
Fråga av Andreas Exner (SD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Bilden av ett tryggt Borås.pdf Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster. 410 kB 2020-06-16 16.49

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-06-17 handlingar.pdf Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster. 12.3 MB 2020-06-16 16.40
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Framställan gällande nuvarande miljöbilstillstånd i Borås Stad (Nr 50)
 7. Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad (Nr 51)
 8. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande t.om. oktober 2019 avgivna motioner (Nr 52)
 9. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (Nr 53)
 10. Beslut gällande sommarlovsbusskorten (Nr 54)
 11. Komplettering av Miljö-och konsumentnämndens reglemente (Nr 55)
 12. Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (Nr 56)
 13. Tillägg till Medfinansieringsavtal: Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar från väg 1771 (Sparsörsv.) samt väg 1800 (Paradisv/Hybergsv) till Rv 42 i Sparsör (Nr 57)
 14. Årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst (Nr 58)
 15. Prisjustering VA-taxa 2021 (Nr 59)
 16. Återvinningstaxa - hushåll inför 2021 (Nr 60)
 17. Projekteringsframställan för Guttasjöns om- och tillbyggnad, Varbergsvägen 91, Bockaryd 1 (Nr 61)
 18. Fortsatt stöd till Borås näringsliv (Nr 62)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-06-17 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol