Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2

Med anledning av coronaviruset och covid-19 avråder vi allmänheten att ta del av mötet
på plats på Borås Kongress men följ gärna mötet via webben.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-18.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2021-03-26 15.12
Bilagor till Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-18.pdf Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster. 4.8 MB 2021-03-26 15.14
Votering.pdf Pdf, 349.5 kB, öppnas i nytt fönster. 349.5 kB 2021-03-26 15.14

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 18 mars 2021.pdf Pdf, 289.5 kB, öppnas i nytt fönster. 289.5 kB 2021-03-18 14.06

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga från Hasse Ikävalko (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) När skickas ansökan om tillstånd att använda trygghetsvakter vid Resecentrum.pdf Pdf, 411.5 kB. 411.5 kB 2021-03-17 15.02

Motioner

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-03-18 handlingar.pdf Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster. 12.1 MB 2021-03-09 16.27
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet (nr 41)
 7. Försäljning av 26 575 kvm av Viared 5:1, kvarteret Vindtrycket, utmed Segloravägen (nr 42)
 8. Förhyrning av lokal för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared (nr 43)
 9. Kronängsparkens förskola, inhyrning (nr 44)
 10. Redovisning av e-petitioner 2020 (nr 45)
 11. Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls” (nr 46)
 12. Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås (nr 47)
 13. Föreskrifter för avfallshantering (nr 48)
 14. Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken (nr 49)
 15. Feriejobb 2021 (nr 50)
 16. Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i Borås (nr 51)
 17. Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning (nr 52)
 18. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad (nr 53)
 19. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås (nr 54)
 20. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering (nr 55)
 21. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås (nr 56)
 22. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra Torget förtjänar mer än bara bussar! (nr 57)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-03-18 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol