Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås kongress, Akademiplatsen 2 Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-11-06 09.27
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Bilagor.pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2021-11-06 09.27
Kommunfullmäktige 2021-10-28 Voteringar.pdf Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster. 127.1 kB 2021-11-06 09.27

Avsägelser och fyllnadsval

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2021-10-28.pdf Pdf, 292.9 kB, öppnas i nytt fönster. 292.9 kB 2021-10-28 11.07

Frågor

Interpellation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar.pdf Pdf, 100.7 kB, öppnas i nytt fönster. 100.7 kB 2021-10-28 10.28

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2021-10-28 handlingar.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2021-10-19 15.37
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till Grundskolenämndens
 7. ordförande Per Carlsson (S) om kompensatorisk resursfördelning (nr 131)
 8. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 (nr 132)
 9. Välfärdsbokslutet 2020 - en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås (nr 133)
 10. Inhyrning av idrottshall, Sturehallen (nr 134)
 11. Omreglering av tomträttsavgäld för Rudan 22 m.fl. (nr 135)
 12. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2022 (nr 136)
 13. Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan (nr 137)
 14. Svar på motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD), Anders Alftberg (SD) och Leif Häggblom (SD):
  Ingen olycka framme (nr 138)
 15. Svar på motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarnström (SD) och Kristian Silbvers (SD): Borås behöver bilen!
  (nr 139)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunfullmäktige , sammanträde 2021-10-28 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol