Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-06-22 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-06-22 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-30 13.11
Kommunfullmäktige 2022-06-22 Bilagor.pdf Pdf, 9.4 MB. 9.4 MB 2022-06-30 13.11
Kommunfullmäktige 2022-06-22 Voteringar.pdf Pdf, 395.6 kB. 395.6 kB 2022-06-30 13.11

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäkte 2022-06-22 handlingar.pdf Pdf, 27.1 MB, öppnas i nytt fönster. 27.1 MB 2022-06-13 13.53
Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet(Nr 108).pdf Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2022-06-21 11.13
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation av Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Varför vill de styrande i Borås stad inte anställa ordningsvakter? (Nr 77)
 7. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 78)
 8. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022
  (Nr 79)
 9. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (Nr 80)
 10. Revidering av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad (Nr 81)
 11. Revidering av instruktion till valt ombud inför 2022 årsstämma i Viskaforshem AB (Nr 82)
 12. Årsredovisning 2021 för Viskaforshem AB (Nr 83)
 13. Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation Rydboholm 1:481, Friskafors (Nr 84)
 14. Tilläggsbudget 2022 (nr 85)
 15. Tilläggsbudget digitalisering (Nr 86)
 16. Framställan om investeringsmedel för parkeringsledningssystem (Nr 87)
 17. Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 88)
 18. Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst (Nr 89)
 19. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021 (Nr 90)
 20. Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Nr 91)
 21. Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) (Nr 92) 2197
 22. Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021 (Nr 93)
 23. Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
  (Nr 94)
 24. Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl (Nr 95)
 25. Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 (Nr 96)
 26. Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera (Nr 97)
 27. Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult (Nr 98)
 28. Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds centrum. (Nr 99)
 29. Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård CSD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri (nr 100)
 30. Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Nya boendeformer för äldre. (Nr 101)
 31. Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Else-Marie Lindgren (KD): Motion ”De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd” (Nr 102)
 32. Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering av lokal ordningsföreskrift. (Nr 103)
 33. Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel (nr 104)
 34. Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson (M): En motion för ökad trygghet - i hela Borås (Nr 105)
 35. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! (Nr 106)
 36. Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum (Nr 107)
 37. Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet (Nr 108) (se separat bilaga).

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2022-06-22.pdf Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster. 117.4 kB 2022-06-22 13.48

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och Kristian Silbvers (SD) Återvandring..pdf Pdf, 126.6 kB. 126.6 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) Strategi för rutnätsstaden Borås..pdf Pdf, 146.6 kB. 146.6 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och Björn Qvarnström (SD) Planerbar energi i Borås.pdf Pdf, 131.9 kB. 131.9 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD), Anders Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD) Narkotikahundar.pdf Pdf, 137.7 kB. 137.7 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) En moderniserad modersmålsundervisning.pdf Pdf, 188 kB. 188 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Hedra sverigefinnarna i Borås.pdf Pdf, 126.7 kB. 126.7 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Leif Häggblom (SD) En handbok för förtroendevalda.pdf Pdf, 123.2 kB. 123.2 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD) Avsluta medlemskap i FairTrade.pdf Pdf, 154.8 kB. 154.8 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) Undanta delar av Borås från EBO.pdf Pdf, 140.2 kB. 140.2 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle Engström (SD) Minnesmärke för Borås Djurpark.pdf Pdf, 123.6 kB. 123.6 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Niklas Arvidsson (KD) Inför P-skiva i centrum.pdf Pdf, 713.8 kB. 713.8 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Anne Rapinoja (V) Återbruk minskar klimatutsläppen.pdf Pdf, 25.8 kB. 25.8 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Anne Rapinoja (V) Stadsodlingar är mötes-platser.pdf Pdf, 27.1 kB. 27.1 kB 2022-06-21 16.58
Motion av Stefan Lindborg (V) Ta fram ett klimatramverk.pdf Pdf, 106.3 kB. 106.3 kB 2022-06-21 16.58

Frågor

Interpellationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation från Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Ylva Lengberg (S) Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB 2022-06-21 17.01
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-06-22 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol