Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-08-25 17.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-08-25 -Protokoll.pdf Pdf, 825.7 kB, öppnas i nytt fönster. 825.7 kB 2022-09-02 10.49
Kommunfullmäktige 2022-08-25 Bilagor.pdf Pdf, 982.7 kB, öppnas i nytt fönster. 982.7 kB 2022-09-02 10.49
Kommunfullmäktige 2022-08-25 Voteringar.pdf Pdf, 414.6 kB, öppnas i nytt fönster. 414.6 kB 2022-09-02 10.49

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-08-25 handlingar.pdf Pdf, 20.2 MB, öppnas i nytt fönster. 20.2 MB 2022-08-12 08.32
 1. Upprop
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Val av justerande ledamöter
 4. Anmälningsärenden
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 6. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 7. Delårsrapport januari - april 2022 (Nr 108)
 8. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2022 (Nr 109)
 9. Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente (Nr 110)
 10. Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare
  som arbetar i skog och mark. (Nr 111)
 11. Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att införa fria
  arbetsskor till grupper som redan har fria arbetskläder (Nr 112)
 12. Fler handledare i äldreomsorgen (Nr 113)
 13. Anslagsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9 (Nr 114)
 14. Förhyrning av Armbåga 1, Armbågavägen 3 (Nr 115)
 15. Samlokalisering hemtjänst Vård- och äldreförvaltningen (Nr 116)
 16. Förändrat hyresavtal för Kronängsparkens förskola(Nr 117)
 17. Utredning av hur Borås Stads budget och koldioxidbudget kan
  sammankopplas (Budgetuppdrag 2021) (Nr 118)
 18. Miljörapport Borås Stad 2021 (Nr 119)
 19. Klimatrapport 2022 (Nr 120)
 20. Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 (Nr 121)
 21. Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Motion: Utred behovet av
  tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården (Nr 122)
 22. Svar på motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD):
  Motion: En hållbar fordonsstrategi (Nr 123)
 23. Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Motion: Öka den fysiska
  aktiviteten hos unga (Nr 124)
 24. Svar på motion av Monica Hermansson-Friedman (M) Annette Carlson (M):
  Låt fler använda skolbussarna. (Nr 125)
 25. Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD):
  Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare (Nr 126)
 26. Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD):
  Samordnare mot antisemitism i skolan (Nr 127)
 27. Svar på motion av Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman (M) och
   Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet (Nr 128)

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 25 augusti 2022.pdf Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster. 117.8 kB 2022-08-25 10.19

Frågor

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-08-25 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol