Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2022-09-29 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-09-29 Protokoll.pdf Pdf, 594.7 kB, öppnas i nytt fönster. 594.7 kB 2022-12-29 11.11
Kommunfullmäktige 2022-09-29 Bilagor.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. 1.9 MB 2022-10-14 09.15

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2022-09-29 handlingar.pdf Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster. 10.8 MB 2022-09-20 18.43
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås (Nr 129)
 7. Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad. (Nr 130)
 8. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 (nr 131)
 9. Svar på remiss: Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård (Nr 132)
 10. Svar på remiss över förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser (Nr 133)
 11. Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland annat förlängning av multibana och konstsnöspår, ombyggnation av stuga samt grävning av damm (Nr 134)
 12. Prisjustering VA-taxa 2023 (Nr 135)
 13. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 (Nr 136)
 14. Förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser (Nr 137)
 15. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022 (nr 138)
 16. Försäljning av fastigheten Hevea 6, utmed Södra Däckvägen på Nordskogen (Nr 139)
 17. Omreglering av tomträttsavgäld för Hultavång 1 m.fl (Nr 140)
 18. Årsredovisningen 2021 för Stiftelsen LL Frimans Donation (Nr 141)
 19. Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen (Nr 142)
 20. Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap (Nr 143)
 21. Avveckling av donationsfond Finn Reiman donation, organisationsnummer 864501-4518 (Nr 144)
 22. Avveckling av Stiftelsen Borås skolors samfond A, organisationsnummer 864502-1968 (Nr 145)
 23. Avveckling av Stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation, organisationsnummer 864502-1950 (Nr 146)
 24. Avveckling av Stiftelsen Bålånsfonden, organisationsnummer 864501-4450 (Nr 147)
 25. Avveckling av Stiftelse S A Wassbergs minnesfond, organisationsnummer 864502-1778 (Nr 148)
 26. Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boendestöd (Nr 149)

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2022-09-29.pdf Pdf, 111.9 kB, öppnas i nytt fönster. 111.9 kB 2022-09-29 13.53

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga från Anna Christensen (M) till ansvarigt kommunalråd - angående energieffektivisering.pdf Pdf, 396.2 kB, öppnas i nytt fönster. 396.2 kB 2022-09-28 16.01

Motion

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-09-29 Protokollsanteckning M+KD Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.pdf Pdf, 94.9 kB, öppnas i nytt fönster. 94.9 kB 2022-09-29 13.55

Protokoll

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2022-09-29 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol