Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-08-24 18.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-08-24 handlingar.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-08-23 11.54
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på interpellation från Niklas Arvidsson (KD) till kommunalrådet
  Kerstin Hermansson (C): Var ska boråsarna parkera? (nr 110)
 7. Valdistriktsindelning för Borås Stad inför EU-valet 2024 (nr 111)
 8. Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2023 (nr 112)
 9. Justering av bolagsordning för BoråsBorås TME AB (nr 113)
 10. Utökning av verksamhetsområden för VA 2022 (nr 114)
 11. Villkorsändring Simonsland Marketplace (nr 115)
 12. Anhållan om kommunal borgen Dalsjöfors scoutkår (nr 116)
 13. Delårsrapport januari - april 2023 för nämnderna (nr 117)
 14. Svar på uppdrag från Kommunfullmäktige att ta fram en Vindbruksplan (nr 118)
 15. Klimatrapport 2023 (nr 119)
 16. Bildande av Smart Energi Ekonomisk Förening (nr 120)
 17. Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Tomas Brandberg (SD):
  Klimatdeklaration för förtroendevalda (nr 121)

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fråga av Peter Wiberg (V) till Kulturnämndens ordförande Viktor Åberg (S) med bilaga.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-08-23 15.33

Motioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Motion av Stefan Lindborg (V) Inrätta ett HBTQI-råd.pdf Pdf, 228.6 kB. 228.6 kB 2023-08-23 15.34
Motion av Stefan Lindborg (V) Redovisa effektiviseringar i samband med förslag om nya taxor.pdf Pdf, 136.3 kB. 136.3 kB 2023-08-23 15.34
Motion av Tomas Brandberg (SD) En bättre skog.pdf Pdf, 529.8 kB. 529.8 kB 2023-08-23 15.34

Interpellationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) om Borås Energi och Miljös förbränning av metangas.pdf Pdf, 382.3 kB. 382.3 kB 2023-08-23 15.37

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 24 augusti 2023.pdf Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster. 129.3 kB 2023-08-24 10.46

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2023-08-24 Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-08-31 11.30
Kommunfullmäktige 2023-08-24 Bilagor.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-08-31 11.30
Kommunfullmäktige 2023-08-24 Voteringar.pdf Pdf, 166.2 kB. 166.2 kB 2023-08-31 11.30
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-08-24 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol