Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde 2023-11-22 - 2023-11-23 09.00

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 23-11-22 handlingar.pdf Pdf, 23.6 MB. 23.6 MB 2023-11-17 10.32
  1. Upprop
  2. Val av justerande ledamöter
  3. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023-11-22
  4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
  5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
  6. Budget 2024 (nr 148)
  7. Delårsrapport januari - augusti 2023 (nr 149)
  8. Bolagsombildning för renodling av elnätsverksamhet enligt ny lagstiftning (nr 150)
  9. Nyförhyrning av Fabriksgatan 11 (nr 151)

Budget

Särskilda yrkanden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
231106 Vänsterpartiets säryrkanden.pdf Pdf, 103.1 kB. 103.1 kB 2023-11-13 11.10

Granskning av Stadsrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport – Granskning av BS delårsrapport – Januari–Augusti 2023.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-11-20 16.57
Missiv – Delårsbokslut 2023.pdf Pdf, 72.9 kB. 72.9 kB 2023-11-20 16.57
Yttrande – Sakkunniga biträdet om BS delårsrapport.pdf Pdf, 94.3 kB. 94.3 kB 2023-11-20 16.57

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF 2023-11-22.pdf Pdf, 116.7 kB. 116.7 kB 2023-11-21 15.59

Protokoll

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunfullmäktige , sammanträde 2023-11-22 - 2023-11-23 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol