Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-02-06 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-06.pdf Pdf, 483.6 kB. 483.6 kB 2023-02-16 11.35
Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-06 Bilagor.pdf Pdf, 983.1 kB. 983.1 kB 2023-02-16 11.35

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-02-06 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 65.5 MB. 65.5 MB 2023-01-27 08.56
Kommunstyrelsen 2023-02-06 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-01-27 08.56
Kommunstyrelsen 2023-02-06 Handlingar.pdf Pdf, 56.8 MB. 56.8 MB 2023-02-01 12.39

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00056 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00060 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Granskning av Borås Stads delårsrapport 2022
  Dnr 2022-00884 1.2.3.3 Programområde 1
 5. Kc2 Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-08 § 225: Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner Mål nr 24-23
  Dnr 2023-00058 1.1.2.25 Programområde 1
 6. Kc3 Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen
  Dnr 2022-00912 1.2.2.25 Programområde 1
 7. Kc4 Nämndbudget 2023 Kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00882 1.2.4.1 Programområde 1
 8. Kc5 Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023
  Dnr 2023-00096 1.1.2.0 Programområde 1
 9. K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2023: Borås Fältrittklubb
  Dnr 2022-00863 2.9.1.1 Programområde 1
 10. M1 Försäljning av delar av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1
  Dnr 2022-00953 3.1.2.2 Programområde 4
 11. E1 Budget och verksamhetsplan 2023
  Dnr 2023-00059 1.1.2.25 Programområde 1
 12. E2 Villkorsändring Trandaredsgatan 200
  Dnr 2022-00729 2.6.1.2 Programområde 3
 13. E3 Svar på initiativärende: Generellt anstånd med vissa betalningar
  Dnr 2023-00062 1.1.2.25 Programområde 1
 14. E4 Upphävande av förslag till beslut avseende hyresavtal för Simonsland 16
  Dnr 2022-00889 2.6.1.2 Programområde 3
 15. SP1 Svar på Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i Borås
  Dnr 2022-00578 1.1.1.1 Programområde 1
 16. SP2 Samrådsyttrande över detaljplan för Hulta, Femman 43
  Dnr 2022-00166 3.1.1.1 Programområde 4
 17. SP3 Samrådsyttrande samråd för ansökan om tillstånd till nytt vattenverk i Dalsjöfors, Borås Stad
  Dnr 2022-00923 1.1.2.1 Programområde 4
 18. SP4 Antagande av detaljplan för Solhem 1 och 4 m.fl., Östermalm
  Dnr 2018-00472 3.1.1.2 Programområde 4
 19. CKS1 Svar på motion av Andreas Exner, Anders Alftberg och Martin Sörbom (SD): Narkotikahundar
  Dnr 2022-00577 1.1.1.1 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 407.8 kB. 407.8 kB 2023-02-06 13.49

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
230206 Initiativärende Årlig redogörelse för stadens internationella samarbeten.docx Word, 38.2 kB. 38.2 kB 2023-02-06 13.33
230206 Initiativärenden Red ut situationen om fristad.docx Word, 38.2 kB. 38.2 kB 2023-02-06 13.33
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-02-06 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol