Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Så går en utredning till

Familjerätten gör en utredning på uppdrag av tingsrätten för att den ska få ytterligare beslutsunderlag i fråga om vårdnad, boende eller umgänge. Utredningen ska ta reda på vad som är bäst för barnet.

Under utredningen träffar vi föräldrarna i gemensamma eller enskilda samtal. Vi träffar barnet hos båda föräldrarna och vi träffar barnet enskilt.

Vi kontrollerar eventuella uppgifter i socialregistret och om det finns anledning även Polismyndighetens belastningsregister. Vi talar med referenser som yrkesmässigt känner och har kontakt med barnet.

Varje ärende är individuellt vilket gör att ovanstående tillvägagångssätt kan se något annorlunda ut. Utredningen kan när som helst avbrytas för att övergå i samarbetssamtal.

Samarbetssamtal

Det finns möjlighet att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Vad utredningen ska belysa

  1. Föräldrarnas förmåga att vara särboende föräldrar, det vill säga förmågan att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
  2. Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet, det vill säga förmågan att förstå barnets känslor och behov.
  3. Föräldrarnas förmåga att ge barnet dess grundläggande behov av bland annat fysisk och psykisk omvårdnad, stabilitet och varaktighet samt av skolgång och utbildning.
  4. Barnets inställning och eventuella vilja.

När utredningen är klar

Familjerätten sammanställer materialet med rekommendation om beslut till tingsrätten. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och får tillfälle att lämna synpunkter.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vårdnad, boende, umgänge

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender