Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning i Fristad

Under november och december 2018 genomfördes en digital enkätundersökning i Fristad.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Fristad, ser på ortens nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 433 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, 66% var kvinnor och flest personer bodde i Fristad.

Fördjupad analys Fristad Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökningen i Fristad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är fyra ord som bäst beskriver Fristad: trevligt, hemma, närhet och bra.

På frågan vilket betyg Fristads centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 4.

På frågan om det är några mötesplatser inomhus som saknas i Fristad svarade flest personer simhall, café och ungdomsgård.

På frågan om det är några mötesplatser utomhus som saknas i Fristad svarade flest personer utomhusgym, sittplatser, spontanidrottsplats och lekplats.

På frågan om det är några verksamheter som saknas i Fristad svarade flest personer service, restauranger/café/barer och shopping.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Fristad svarade flest personer bostäder och äldreboende

På frågan vilket transportmedel man använder om man pendlar till arbete/skola utanför Fristad svarade 67% bil, 16% buss, 3% tåg och 2% cykel. Flest personer använder bil för att går snabbast och är enklast.

På frågan om man använder pendelparkeringen i Fristad svarade 5% ja, 52% nej och 43% svarade inte.

På frågan vilket betyg stationen i Fristad får på skalan 1-5 svarade flest personer 2 och 4.

 

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning i Fristad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gata som sopas av sopningsbil

  Sopning på Allégatan

  Publicerad

  Nu är det dags att sopa gator och rensa brunnar längs med Allégatan.
 • En blommande äng

  Var med när naturreservatet Gåshult invigs

  Publicerad

  Kom och fira Borås nya naturreservat och njut av orkidéer och blomsterprakt när Gåshult blommar som mest.
 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
Ikon: Kalender

Kalender