Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Material från enkätundersökning Sandared

Här presenteras material från enkätundersökning i Sandared.

Mellan den 9 november och 20 december 2020 genomfördes en digital enkätundersökning i Sandared.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till Sandared, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 452 svar. Av de svarande var flest personer i åldersgruppen 36-50, 60% var kvinnor och flest personer bodde i Sandared.

Fördjupad analys Sandared Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartor från enkätundersökning i Sandared. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt enkätsvaren är fyra ord som bäst beskriver Sandared: tryggt, lugnt, trevligt och naturnära.

På frågan vilket betyg Sandareds centrum får på en skala 1-5 svarade flest personer 3.

På frågan om det är några mötesplatser inomhus som saknas i Sandared svarade flest personer café, restaurang och bar/pub.

På frågan om det är några mötesplatser utomhus som saknas i Sandared svarade flest personer torg, lekplats, sittplatser och spontanidrottsplats/ aktivitetsplats.

På frågan om det är några verksamheter som saknas i Sandared svarade flest personer shopping, service och arbetsplatser.

På frågan vilken typ av ny bebyggelse man vill ha i Sandared svarade flest personer Småhus, flerbostadshus och idrottshall.

På frågan vilka gröna värden som parker, skogar och gräsytor som saknas eller bör utvecklas i Sandared svarade flest personer elljusspår, promenadslinga och mer grönska i det offentliga rummet.

På frågan om man vanligtvis åker kollektivt till och från Sandared svarade 12% ja, 48% nej och 40% svarade inte.

På frågan vad behöver förändras/förbättras för att man ska åka mer kollektivt svarade flest personer turtäthet, närhet till hållplats och snabbare resa.


Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Illustration från enkätundersökningen föreställande människor

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Material från enkätundersökning Sandared

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender