Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Resultaträkning

Resultaträkningen visar på de inkomster och utgifter som föreningen haft under året och den budget som är antagen för nästkommande år.

Borås xxklubb 20xx-01-01 -- 20xx-12-31 (år och datum)

Exempel på en resultaträkning:

Resultaträkning




Intäkter

Resultat 2016

Resultat 2015

Budget 2017

Medlemsavgifter

26 000

29 000

28 000

Biljettintäkter

22 986

29 864

30 000

Bidrag stat

50 000

50 000

50 000

Bidrag kommun

50 000

50 000

50 000

Övriga bidrag

37 000

45 000

50 000

Räntor

3 900

4 300

4 000

Servering

19 875

23 468

20 000

Försäljning

18 345

15 689

16 000

Övriga intäkter

73 000

68 950

75 000

Summa intäkter

301 706

316 271

327 000

--




Kostnader

Resultat 2016

Resultat 2015

Budget 2017

Lokalhyra

156 789

198 634

200 000

Löner inklusive sociala avgifter

15 967

14 900

16 000

Annonser

22 564

27 499

25 000

Hallhyra

68 945

34 869

34 000

Läger

2 356

8 512

10 000

Resor

18 954

12 456

20 000

Porto, kontor

4 567

3 256

5 000

Uppvaktningar

4 231

4 444

6 000

Inköp av varor

2 567

3 421

4 000

Övriga kostnader

5 489

2 348

7 000

Summa kostnader

302 429

310 339

327 000

--




Resultat

-723

5 932

0


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Resultaträkning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender