Meny

Meny

Kransmossens frilufts- och rekreationsområde

Kransmossens frilufts- och fritidsområde strax öster om Borås ligger intill ett stort natur-och skogsområde. Området erbjuder stora möjligheter till friluftsliv, både för den som vill följa tydligt uppmärkta leder och för den som helst vandrar på egen hand i skogen.

Kransmossens friluftsgård invigdes 1981 och området har sedan dess utökats med flera fotbollsplaner, motionsspår, vandringsleder, skidspår, hinderbana, utegym och mycket annat.

Foto på skogsstig Kransmossens friluftsområde

Kransmossens friluftsgård

Vid friluftsgården kan du bland annat duscha och basta i vedeldad bastu, köpa fiskekort och karta över skogen.

Friluftsgården är öppen:
måndag-fredag 6.00-20.00
lördag-söndag 9.00-18.00

Julafton 9.00-13.00
Övriga aftnar och röda dagar 9.00-16.00
Helt stängt: Nyårsdagen, midsommardagen och juldagen

Kostnad för dusch/bastubad:
Dagskort 40 kronor
Säsongskort (3 månader) 420 kronor
Halvårskort 620 kronor
Årskort 915 kronor

I närbelägna Mariedals klubbstuga kan du köpa en enkel fika.

Hinderbanan

Hinderbanan vid Kransmossen passar både ung och gammal. Den har 21 hinder av olika svårighetsgrad. Är det något hinder du tycker är för svårt är det bara att jogga vidare til nästa.

Om hindren på hinderbanan

Hinderbanan är öppen för träning dygnet runt för allmänheten, det vill säga, det går inte att boka hinderbanan.

Det är gratis att använda hinderbanan, och du behöver inte heller vara med i någon förening

Motionsspår och vandringsleder

Från Kransmossen startar sju olika motionsspår och vandringsleder, men spårlängder från 1 kilometer till 10 kilometer.

Tre spår (1 kilometer, 4,5 kilometer och 4,9 kilometer) är elbelysta från när det skymmer till klockan 22.00. Spåren 1 kilometer och 4,9 kilometer är asfalterade.
Du som åker rullskidor/inlines hänvisas till Skidstadion där det finns en 700 meter asfalterad slinga.

Två av elljusspåren (1 kilometer och 4,9 kilometer) plogas och grusas vintertid.

Anslutningsvägar finns från Hulta, Sörmarken, Svensgärde, Gånghester och Brotorp.​

Teknik- och balansbana för cykel och rullstol

Hindren vid teknik- och balansbanan är förhållandevis lätta och passar de allra flesta. Här handlar det om att åka slalom mellan stolpar, balansera på smala brädor, åka över whip-brädor med mer.

Övervägande delen av hindren fungerar även för rullstolsburna.

Ritning över teknik- och balansbana för cykel och rullstol

Ritning över tekning- och balansbana för cykel och rullstol

Kransmossens kulturled

Kulturleden går igenom de ännu betade ängs- och hagmarkerna runt Hulta Västergården. Längs leden finns informationstavlor som berättar om gårdarna i Hulta Västergården och även om de många handels-trädgårdar som funnits i området.

Kulturleden är cirka 1,6 kilometer lång.

Utegym

Här kan du träna:

  • Chest (bröst)
  • Back (rygg)
  • Situp (mage)
  • Springer (rörlighet)
  • Stretch

Spännande utflyktsmål

  • Kransån – På flera ställen längs spåren passerar du eller går längs med Kransån.
  • Murebergssvedjan och Kransmossens hjärta – skogsområdet ”inuti” elljusspåret kallades förr för Murebergssvedjan och bjuder på gammal, mycket vacker granskog. Inne i detta område finns också den stora sten som faktiskt kallas för ”Kransmossens hjärta”.
  • Stenvalvsbroar - på två ställen utmed de båda längre elljusspåren passerar du Kransån via två vackra stenvalvsbroar.

Inte-nudda-marken-park

Inte-nudda-marken-parken är en lekplats för de yngre där du tar dig fram över stock och sten utan att nudda marken. Det är olika svårighetsgrader på hindren - använd de hinder som passar dig!

Parken är så långt som möjligt byggd av naturliga material från Borås Stads egna skogar.

Tänk på att hindren kan vara mycket hala då det regnar.

Hundrastplats

Hundrastplatsen ligger invid Kransån. Hundrastplatsen består av en större inhägnad grönyta.​

Boulebanor

Banorna ligger intill hinderbanan. De kostar ingenting att använda och du behöver inte heller boka någon tid för att använda dem.

Grillplatser och rastplatser

Intill friluftsgården finns tre grillplatser, en vid pulkabacken, en på ängen bortanför pulkabacken samt grillstugan invid dammen. Vid pulkabacken finns också ett vindskydd.

Vid Stora Häljasjön finns grillplats och vindskydd och vid Lilla Häljasjön finns grillplats och picknickbord. De båda längre vandringslederna (gröna och grön-vita)  passerar Stora och Lilla Häljasjön.

Vid den nyanlagda dammen vid Slättholmen finns både grillplats och picknickbord. Fem av spåren/lederna passerar Slättholmen.

Utmed Kransån och ute på Kampabromossen finns trädäck med picknickbord. Rastplatsen vid Kransån är tillgänglighetsanpassad.

Skidspår

Vid tillräcklig snömängd körs skidspår upp utmed de blå (1 kilometer) och gul-vita (4,5 kilometer) spåren. Båda dessa spåren är elbelysta från skymning till klockan 22.00.

Fiske i Kransån

Kransån är en del av Lillån-Kransåns fiskevårdsområde. I Kransån kan du bland annat fiska öring.
Det är tillåtet att fiska i Kransån upp till den norra av de båda stenbroarna utmed elljusspåret.

För att få fiska i Kransån måste du ha ett giltigt fiskekort.

Fiskekort kan du köpa på Kransmossens friluftsgård, Mariedals fritidsgård och Wollmars Fiske Jakt Fritid. Pris dagskort 30 kronor, säsongskort 350 kronor.

Fiske är tillåtet under tiden 1/5-30/9. Dagkort gäller i 24 timmar. Kortet är personligt och får inte överlåtas.

Minimimåttet på öring är 30 centimeter. Fiske är bara tillåtet med spinn och fluga. Obervera, ej mete! Det är inte tillåtet att fiska med mer än ett redskap åt gången (gäller även om man köper mer än ett dagkort).

Pulkabacke och isbana​

I bortre ändan av kullen bakom Mariedalsstugan finns den mycket välbesökta pulkabacken Himlabacken. Intill pulkabacken finns en grillplats och här kan man lätt tillbringa några timmar en solig vinterdag.

Vid tillräcklig kyla spolas isbana upp på grusplanen närmast Mariedals-stugan.​

Besöksadress
Kransmossens friluftsgård
Kransvägen
507 65 BORÅS

SWEREF99 TM
6397996, 379622​

Skötselansvarig
Servicekontoret
Vaktmästeri Kransmossen
033-35 74 11

Senast ändrad: 2018-12-20 15.29

Ändrad av:

Dela sidan: Kransmossens frilufts- och rekreationsområde

g q n C